Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

15 kwietnia – Polski parlamentaryzm

Marszałek Senatu, Adam Struzik, gościł w Świdnicy. Towarzyszyli mu wicewojewoda wałbrzyski Wacław Dziendziel i poseł PSL Jarosław Kurzawa. Przed spotkaniem z przedsiębiorcami gość odwiedził budowę szpitala Latawiec i świdnicki Rynek. Spotkał się także z członkami koła Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.


Zebrani pytali marszałka między innymi o ocenę sytuacji na szczytach władzy i o przyczyny spadku notowań PSL. Jego zdaniem wiele wynika z sytuacji gospodarczej, w tym złej koniunktury w rolnictwie. Winą za taki stan rzeczy oskarżył współkoalicjanta – SLD oraz ministra Grzegorza Kołodkę, który podjął fatalna w skutkach decyzję o imporcie ziarna zza granicy. Uleganie presji Kołodki było przyczyną usunięcia ze stanowiska ministra rolnictwa Romana Jagielińskiego.

 

Głównym tematem wystąpienia marszałka była polska konstytucja, uchwalona w kwietniu 1997 roku. Jego zdaniem ustanowienie tego aktu prawnego było: „pewnym symbolicznym aktem zamykającym bezkrwawą rewolucję, która zaczęła się wiele lat wcześniej”.

 

Wpis do księgi:

„Na pamiątkę wspaniałego spotkania, twórczej wymiany myśli z nadzieją, że wspólnie dobrze przysłużymy się Polsce.”

Adam Struzik (ur. 1957) r. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, studia podyplomowe z zakresu organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia.

 

W wyniku konkursu w 1990 roku został dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, funkcję tę pełnił do 1997 roku. W latach 1986-1990 radny gminy Duninów. Od 1990 roku piastował funkcję radnego miasta i gminy Gąbin.

 

Od 1994 roku delegat do Sejmiku Samorządowego Województwa Płockiego i do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, Przewodniczący Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Senator II, III i IV kadencji Senatu RP, Marszałek Senatu RP III kadencji. Przewodniczący Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu Senatu II kadencji. Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego, które uchwaliło obowiązującą Konstytucję RP.

 

Od 1998 roku radny Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej I kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

W latach 1999-2001 Przewodniczący Rady Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych oraz Przewodniczący Rady Krajowego Związku Kas Chorych.

 

W latach 2001-2002 Marszałek Województwa Mazowieckiego. W wyborach samorządowych w 2002 roku ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.

 

Współzałożyciel Fundacji Pomocy Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku. Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego. Jest członkiem władz naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Żonaty, dwoje dzieci.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014