Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

17 września – Kompromis w sprawie lokali

Edward Szywała prezes SPiKŚ, był aktywnym negocjatorem podczas spotkania pomiędzy przedstawicielami władz miasta i środowisk kupieckich. Spotkanie zakończyło trwający od kilku miesięcy konflikt w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, należącymi do Miasta Świdnica. Szczególny protest wzbudziły propozycje drastycznych podwyżek czynszów. Porozumienie, zawarte przez uczestników spotkania, określiło postawy polityki samorządu w tym zakresie.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014