Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

18 kwietnia – Nie tylko o Gazecie

Pierwszym oficjalnym gościem Stowarzyszenia był Ernest Skalski, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. Redaktor Skalski omówił aktualną sytuację polityczno-gospodarczą kraju, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku ekipy rządzącej do przedsiębiorców prywatnych. Zwrócił uwagę na konieczność stosowania rygorów, które prowadzić mają do stabilizacji gospodarczej. W dyskusji omawiano główne przeszkody, które hamują rozwój przedsiębiorczości. Uznano za nie skostnienie administracji, służb finansowych i urzędów państwowych.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014