Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

20 listopada – Darowali i wsparli

W złożonym przez prezesa Władysława Dudusia sprawozdaniu wiele miejsca poświęcono działalności charytatywnej Stowarzyszenia.

 Rok działalności zarządu, kierowanego przez Władysława Dudusia, rozpoczął się od spotkania opłatkowego i zbiórki środków na akcję Dobra Gwiazdka. Zebrano kwotę ponad 3 tysiące złotych, za które zakupione zostały prezenty gwiazdkowe dla dzieci z Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej i dla podopiecznych ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”.

Członkowie SPiKŚ wsparli także dwie inne zbiórki, środki z których trafiły na potrzeby dzieci, ale tym razem dzieci z dalekich stron świata. 2.000 złotych zebrano dla potrzebujących w Uzbekistanie, a 800 złotych przekazano na rzecz polskiej misji w Kongo. Wszystkie te darowizny stanowiły środki z indywidualnych datków członków SPiKŚ.

Ponadto zarząd kilkakrotnie przekazywał środki z funduszy Stowarzyszenia, odpowiadając na złożone prośby. Za 656 złotych zakupiono opał na zimę dla 8-osobowej rodziny repatriantów z Kazachstanu. Przekazano 500 złotych na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce”. Również 500 złotych otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Człowieka ITON.

SPiKŚ ufundowało także nagrody na konkurs przeprowadzony w ramach Festiwalu Polskiej Piosenki lat 60-70-tych „Remedium Beat”. Na nagrody wydano 597,31 złotych. 683,53 złote wydano dodatkowo na dyplomy i książkowe nagrody pocieszenia ufundowane w konkursie „Świdnica – Moje Miasto”. Fundatorami indywidualnych nagród głównych byli Jerzy Franckiewicz, Władysław Duduś, Jerzy Skonieczny.

Wreszcie kwotą 500 złotych Stowarzyszenie wsparło Motocyklowy Finał Pucharu Polski, jaki w sierpniu 2001 roku odbył się w Świdnicy.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014