Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

22-23 listopada – EWG – Polska

W roku 1990 trwały już przygotowania do powołania do życia Unii Europejskiej. Za dwa lata, w 1992 roku, ogłoszony miał zostać Traktat z Maastricht, w którym po raz pierwszy użyto nazwy UE. Jednak w roku 1990 istniała wciąż Europejska Wspólnota Gospodarcza – jedna z największych organizacji gospodarczych na świecie. W 1957 roku utworzyło ją 6 państw. W 1990 roku członkami EWG były: Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Hiszpania i Wielka Brytania. Choć nie było jeszcze w tamtym czasie mowy o przystąpieniu Polski do organizacji gospodarczej państw zachodniej Europy, EWG poszukiwało partnerów w rejonie środkowo-wschodnim kontynentu, w krajach, w których trwały przeobrażenia gospodarcze. Spotkanie w listopadzie 1990 było jednym z pierwszych. Zorganizowano je pod hasłem MASRKETPLACE – wymiany marketingowej pomiędzy Polską a potencjalnymi partnerami z EWG. Działania EWG miały wspomóc nasz kraj w prowadzonych przemianach gospodarczych. Pomoc prowadzona miała być w trzech obszarach – informacja o biznesie i ekonomii, dostęp do technologii i danych o wymianie handlowej oraz organizowanie spotkań dla przedstawicieli prywatnego biznesu. Patronat nad cyklem spotkań sprawowali minister ds. kontaktów gospodarczych z zagranicą Marcin Święcicki oraz prezydent Hiszpanii Julis Luis Cebrian. W konferencjach uczestniczyli: wicepremier Leszek Balcerowicz, dyrektor komisji EWG ds. kontaktów zagranicznych Roderick E. Abbot, prezydent Agencji Inwestycji Zagranicznych Zbigniew Piotrowski, prezydent Thomson International Philippe Giscard d’Estaing oraz Władysław Baka, przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014