Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

23 marca – Przedsiębiorcy a ekipa rządowa

SPRING’92 – społeczny ruch inicjatyw gospodarczych – tak nazywał się ruch powstały na początku 1991 roku, którego inicjatorami byli posłowie i parlamentarzyści. Wśród nich była posłanka Anna Dynowska, późniejszy członek honorowy SPiKŚ. SPRING zorganizował wiosną 1991 roku spotkanie na Zamku Książ. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich było współorganizatorem tego forum – pierwszej tak ważnej dyskusji pomiędzy przedstawicielami ekipy rządzącej z przedsiębiorcami regionu wałbrzyskiego.

Od lewej: Minister Dygalski, prof. Leszek Balcerowicz, Jerzy Kubara, Edward Szywała, Jerzy Świteńki

Inicjatorzy ruchu założyli, że wiosną 1992 roku dokonana zostanie przynajmniej połowa przekształceń przedsiębiorstw państwowych. Stąd przy nazwie SPRING pojawiła się liczba 92. Ruch skoncentrowany był przede wszystkim w Warszawie, lecz udało się uruchomić także terenowe placówki w Bielsku-Białej, Toruniu, Rzeszowie, Opolu, Wrocławiu i Wałbrzychu. Głównym celem osób, które zaangażowały się w SPRING na terenie województwa wałbrzyskiego, było zmobilizowanie rządu do zintensyfikowania prac nad stworzeniem programu restrukturyzacyjnego regionu. Temu właśnie miało służyć spotkanie w Zamku Książ i na terenie Kopalni „Thorez”. Drugim celem było zainicjowanie forum dyskusyjnego pomiędzy członkami rządu a przedsiębiorcami. Do inicjatywy przyłączyły się Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Dzierżoniowska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych z Wałbrzycha. Wszystkie wymieniona organizacje wyraziły chęć przystąpienia do SPRING-u jako

Minister Michał Boni w towarzystwie młodych redaktorów „Świdnicki ech Wiadomości Gospodarczych” Tomasza Wyrwy i Krzysztofa Wierzęcia.

Wśród przedstawicieli rządu znaleźli się między innymi:

 • Leszek Balcerowicz, wicepremier, minister finansów,
 • Michał Boni, minister pracy i polityki socjalnej,
 • Maciej Nowicki, minister ochrony środowiska,
 • Jerzy Drygalski, wiceminister przekształceń własnościowych,
 • Józef Gruszka, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji,

Władze parlamentarne reprezentowali:

 • Stefan Bieliński
 • Anna Dynowska
 • Andrzej Gabryszewski
 • Radosław Gawlik
 • Marian Kowal
 • Zbigniew Norbert
 • Ryszard Pidek
 • Marek Pol
 • Grażyna Staniszewska
 • Janusz Szymborski
 • Bogumił Zych
 • Andrzej Machalski

Podczas spotkań z przedsiębiorcami padły między innymi takie słowa:

Leszek Balcerowicz, wicepremier, minister finansów

„Rząd zaoferował w zeszłym roku między innymi pomoc w znajdowaniu partnerów zagranicznych dla przedsiębiorstw. Z żalem stwierdzam, że niewiele zakładów na to zareagowało. Większość z nich wykazywała postawę „jakoś to będzie”. Oczekiwanie, że oto nagle wszystko załatwi rząd. Nie jesteśmy w stanie załatwić wszystkich problemów za przedsiębiorstwa. Możemy zaoferować wsparcie tym, którzy sami chcą sobie pomóc.”

Michał Boni, minister pracy i polityki socjalnej

„Wszędzie na świecie, gdzie dokonywała się restrukturyzacja, istniały elementy związane z osłoną społeczną, a przede wszystkim z pewnymi działaniami jakie się wykonuje wobec ludzi tracących pracę, a tak przecież będzie w Wałbrzychu w związku z likwidacją kopalń czy dużym zagrożeniem upadku przemysłu lekkiego.”

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014