Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

30 marca – goście z Warszawy

Jan Król, wicemarszałek Sejmu oraz Mirosław Marek, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki byli gośćmi kolejnego Forum.

Wpisy do Księgi:

Jan Król: „Dziękuję za zaproszenie i życzę dalszych sukcesów. Wolność człowieka połączona z wolnością gospodarczą to droga do sukcesu i lepszego życia.”

Mirosław Marek: „Jako przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, odpowiedzialny za stan rzemiosła i drobnej przedsiębiorczości, składam wyrazy uznania środowisku gospodarczemu w Świdnicy, które dzięki wspólnym działaniom potrafi pomysły przekuwać w czyny. Wszystkiego najlepszego.”

Jan Król urodził się 24 czerwca 1950 r. w Mielcu, w województwie rzeszowskim. W latach 1968-72 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. W latach 1971-73 studiował także filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ze względów światopoglądowo – politycznych nie został zatrudniony na uczelni. Wstąpił do Stowarzyszenia PAX. W latach 1974- 80 kierował pracą z młodzieżą, i prowadził Wydział Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, a w 1980 r. objął oddział PAX w Krakowie. W latach 1976-81 był członkiem Prezydium Stowarzyszenia PAX. Podejmował wówczas działania na rzecz przekształcenia tej organizacji w ugrupowanie uczestniczące w budowie demokracji w Polsce. Konsekwencją m.in. jego wysiłków było poparcie PAX-u dla przemian Sierpnia 1980 r. i NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego i odsunięciu prawowitych władz Stowarzyszenia rozstał się z PAX-em.

W latach 1982-88 pracował: jako główny ekonomista w Zakładzie Pracy Nakładczej w Krakowie, fizycznie jako dezynsektor, z-ca dyrektora w przedsiębiorstwie zagranicznym „REMO”. W latach 1984-88 związany był z Klubem Myśli Plitycznej „Dziekania”. W 1989 r. został wybrany do sejmu z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z województwa słupskiego. Pełnił funkcję zastępcy pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Był członkiem założycielem Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna (ROAD), Unii Demokratycznej i Unii Wolności.
W X, I i II kadencji Sejmu był wiceprzewodniczącym Komisji Transportu i Łączności, Handlu i Usług. W X kadencji przewodniczył Komisji nadzwyczajnej tworzącej tzw. „szybką ścieżkę” legislacyjną, a w I kadencji przewodniczył Komisji Nadzwyczajnej zajmującej się Paktem o przedsiębiorstwie państwowym. Uczestniczył także w pracach Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa oraz komisji nadzwyczajnej nowelizującej prawo spółdzielcze.

20 października 1997 r. został wybrany wicemarszałkiem Sejmu III kadencji. Przewodniczy Radzie Programowej Fundacji Ekonomicznej. Zasiada w Zarządzie Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy. Autor publikacji książkowych: „Świadectwo”, „Z notatnika”, „W dialogu” oraz artykułów publicystycznych. Hobby: turystyka piesza, rowerowa, konna.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014