Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

7 grudnia – Forum parlamentarzystów

W ramach Świdnickiego Forum Gospodarczego zorganizowano otwartą debatę parlamentarzystów regionu wałbrzyskiego. Zaproszenie na spotkanie przyjęli: senator Stanisław Kucharski (SLD), poseł Józef Grabek (SLD), Jan Lityński (UD), Krzysztof Budnik (UD), Michał Kowalczyk (UP), Jarosław Kurzawa (PSL). Spotkanie miało charakter otwarty, Prócz członków SPiKŚ uczestniczyli w nim mieszkańcy.

W klubie Bolko zjawili się także dziennikarze z całego regionu. Burzliwa dyskusja poświecona byłą miedzy innymi koncepcjom stworzenie samorządu gospodarczego. Rozmawiano także o możliwości współpracy opozycji z rządząca koalicją. Wymieniano poglądy na temat współpracy administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Była też okazja do zaprezentowania przez parlamentarzystów swojej pracy w Sejmie, Senacie oraz komisjach problemowych.

Wpisy do księgi pamiątkowej:

„Dziękując za okazję spotkania się z przedstawicielami biznesu świdnickiego, chciałbym mieć nadzieję dalszej owocnej współpracy.

Jarosław Kurzawa”


„Z wielka satysfakcją ośmielam się zauważyć, iż Państwa stowarzyszenie, poprzez swoją aktywność także w popularyzacji idei przedsiębiorczości gospodarczej, czyni wielki wkład w rozwój Regionu Wałbrzyskiego. Dziękując za zaproszenie z wyrazami szacunku dla członków stowarzyszenia – Krzysztof Budnik.”


„Samorządność – to jest to!!! Samorządność gospodarcza to szansa ożywienia i oczyszczenia gospodarki. Dziękuję za możliwość uczestniczenia w dyskusji z ludźmi aktywnymi, którym jeszcze „chce się chcieć”. Ich zdanie winno stać się zdaniem parlamentarzystów.

Józef Grabek”


„Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Życzę wiele podobnych spotkań, poprzedzonych jednak możliwością zapoznania się z projektami dyskutowanych ustaw.

Michał Kowalczyk”

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014