Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

8 kwietnia – Walne

Odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Dokonano podsumowania poprzedniego roku i udzielono absolutorium ustępującym władzom. Wybrano nowy zarząd, komisję rewizyjną i sąd honorowy. Prezesem organizacji został ponownie Edward Szywała.

 

 Zarząd stowarzyszenia po wyborach wyglądał następująco:

Prezes – Edward Szywała

Wiceprezes – Andrzej Gawroński

Sekretarz – Ryszard Rodziewicz

Skarbnik – Maciej Orski

Członek – Jerzy Plebanek

Członek – Waldemar Wyszyński

Członek – Andrzej Hołdowański

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Władysław Smolarczy

Członek – Jerzy Skonieczny

Członek – Zbigniew Chęciński

 

Sąd Honorowy:

Przewodniczący – Zdzisław Nowak

Członek – Edward Czerniec

Członek – Bogdan Błaszczyk

 

Przedstawiciel SPiKŚ w Radzie Miejskiej Świdnicy

Tadeusz Kaczmarczyk

 

Rada Nadzorcza „Świdnickich Wiadomości Gospodarczych”

Przewodniczący – Edward Szywała

Członek – Andrzej Gawroński

Członek – Maciej Orski

Członek – Andrzej Hołdowański

 

Rzecznik prasowy stowarzyszenia

Andrzej Gawroński

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014