+

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich kadencja 2018-2019