Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Ćwik Andrzej (senior)

ćwik a

zakład / firma: „ĆWIK” – właściciel
profil działalności: wykonawstwo instalacji i sieci elektrycznych
adres: ul. Słowicza 19, 58-100 Świdnica
tel./fax: 74 853 11 77
e-mail: firma@cwik.swidnica.pl
www: www.cwik.swidnica.pl
rok przyjęcia do Stowarzyszenia: 2003
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej – uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania, projektowania i kontrolowania robót w zakresie napowietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urządzeń elektroenergetycznych.
Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014