Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Debata o „Polskim Ładzie” z rzecznikiem MŚP i apel przedsiębiorców w Świdnicy [ZDJĘCIA]

Niekorzystne zmiany podatkowe przewidziane w „Polskim Ładzie” stały się jednym z tematów debaty z rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Świdnicy. Właściciele lokalnych firm mieli też okazję zgłoszenia swoich uwag do rządowego projektu, a także wystosowali apel o dbałość o sprawy polskich przedsiębiorców.

Do Świdnicy rzecznik MŚP Adama Abramowicz przyjechał na zaproszenie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Spotkanie otwarte dla właścicieli lokalnych firm odbyło się w czwartek, 9 września w Park Hotelu w Świdnicy.

Tematyka prowadzonych rozmów oscylowała m.in. wokół zagrożeń wynikających z „Polskiego Ładu” i zmian podatkowych, które budzą obawy także naszych lokalnych przedsiębiorców. Wśród nich są chociażby niekorzystne zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej, wzrost podatku liniowego – mimo zapowiedzianych ostatnich poprawek czy wzrost kwoty wolnej od podatku, co może mieć przełożenie na rynek pracy i nabór pracowników przez firmy.

Rzecznik Abramowicz przedstawił propozycje poprawek niekorzystnych regulacji zawartych w projekcie rządowym „Polski Ład”. Zaprezentował również tak potrzebne przedsiębiorcom po lockdownie i długotrwałym zamrożeniu gospodarki, możliwe rozwiązania w tzw. „Dziesiątce rzecznika MŚP”. Owe postulaty stworzone w porozumieniu z 314 organizacjami przedsiębiorców dotyczą najważniejszych zmian systemowych, które miałyby wesprzeć funkcjonowanie firm i odbudowę gospodarki po pandemii Covid-19.

Za nami udane spotkanie. Dało, bowiem ono szansę poznania kompetencji rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz zakresu, w jakim może on pomagać przedsiębiorcom. Ponadto dzięki niemu nasi lokalni przedsiębiorcy mogli przekazać swoje uwagi odnośnie „Polskiego Ładu”, a także złożyć swój apel o dbałość o sprawy polskich przedsiębiorców – podsumowuje Andrzej Panas, prezes SPIKS’u .

Debata zaowocowała również zaproszeniem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich do Rady Przedsiębiorców. Tym samy świdnicka organizacja biznesowa znalazłaby się wśród 314 organizacji zrzeszonych przy rzeczniku MŚP.

/Tekst: Agnieszka Nowicka/
/Zdjęcia: SPIKS/

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014