Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Deklaracja podpisana

22 października Leszek Mazurek, wiceprezes SPiKŚ wziął udział w spotkaniu, na którym podpisano projekt porozumienia w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich zaproszone zostało do prac w odpowiednim zespole przez Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzego Tutaja.

 

W spotkaniu we Wrocławiu uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu dolnośląskich organizacji gospodarczych – agencji, izb przemysłowych, stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych, związków pracodawców, instytucji badawczych i wyższych uczelni. W sumie w akcie zawarcia porozumienia wzięli udział reprezentanci ponad 40 podmiotów.

Wszyscy złożyli podpisy pod deklaracją, a pierwszymi podpisującymi byli Marszałek Rafał Jurkowlaniec i Członek Zarządu Jerzy Tutaj. W gronie sygnatariuszy znalazła się także Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, w imieniu której podpis składał m.in. Ryszard Sobański – także członek SPiKŚ.

Stworzenie Dolnośląskiej Rady Gospodarczej pozwoli na istnienie płaszczyzny współpracy władz samorządowych województwa dolnośląskiego z instytucjami otoczenia biznesu oraz instytucji badawczo-rozwojowych. Wymiana informacji i dokumentów pozwoli na skuteczniejsze stymulowanie rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska. Jednym z najważniejszych takich dokumentów jest w tej chwili Strategia Rozwoju Dolnego Śląska, której założenia na poniedziałkowym spotkaniu przedstawił Maciej Zethey – Dyrektor Departamentu Rozwoju UMDŚ.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014