Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Diament Wolności – nagroda specjalna

Z okazji jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, który uroczyście obchodzono w 2010 roku, jego członkowie ustanowili wyjątkową nagrodę – Diament Wolności. To nagroda dla tych, którzy odegrali wybitną rolę w wydarzeniach 1989 roku, a także w życiu publicznym kraju w latach późniejszych.

 

Pierwszymi laureatami Diamentów Wolności zostali:

Lech Wałęsa

Aleksander Kwaśniewski

Tadeusz Mazowiecki

prof. Leszek Balcerowicz

Adam Michnik

Władysław Frasyniuk

Niektórym laureatom nagrody zostały wręczone podczas jubileuszowej Gali 20-lecia SPiKŚ 25 września 2010 roku (prof. Leszek Balcerowicz, Adam Michnik) oraz na specjalnym spotkaniu 20 października 2010 roku (Władysław Frasyniuk). Dwóm pozostałym laureatom Stowarzyszenie przekazało nagrody poprzez ich pełnomocników (posła Ryszarda Kalisza dla Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i Jana Lityńskiego dla Premiera Tadeusza Mazowieckiego). Prezydentowi Lechowi Wałęsie „Diament Wolności” wręczyła delegacja członków SPiKŚ podczas specjalnie dla nas zorganizowanego spotkania w Gdańsku 18 kwietnia 2011 roku.

27 maja 2011 roku na uroczystym spotkaniu w Świdnicy Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich wręczyło „Diament Wolności” kolejnemu laureatowi.

Został nim

Jan Lityński

Wszyscy dotychczasowi laureaci Diamentów Wolności zgodzili się nie tylko przyjąć nagrodę, ale także od końca 2010 roku biorą udział w pracach Kapituły Diamentów Wolności. To właśnie oni przesyłają swoje nominacje do kolejnych Diamentów Wolności.

Profesor Leszek Balcerowicz zaproponował kandydaturę Tomasza Wróblewskiego – dziennikarza i publicysty, redaktora naczelnego „Newsweek Polska”, „Dziennika Gazety Prawnej”, dziennika „Rzeczpospolita”.

Redaktor Adam Michnik zaproponował kandydaturę Adama Daniela Rotfelda – naukowca i dyplomaty, byłego ministra spraw zagranicznych.

Panowie Tadeusz Mazowiecki i Jan Lityński zgłosili kandydaturę Ewy Kulik-Bielińskiej – działaczki opozycji w PRL, redaktorki wielu niezależnych czasopism, tłumaczki literatury pięknej, dyrektorki Fundacji im. Stefana Batorego, natomiast Władysław Frasyniuk zaproponował kandydaturę profesora Marka Belki.

7 grudnia 2011 roku działający w Stowarzyszeniu Klub 25, pełniący funkcję Kapituły Diamentu Wolności, w tajnym głosowaniu prawie jednogłośnie wskazał jako laureata tej nagrody kolejną osobę.

Laureatem Diament Wolności a 2011 rok został

prof. Marek Belka

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014