Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Edward Szywała w Dolnośląskiej Radzie Gospodarczej

Została powołana z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego. Jej głównym celem jest lepsza wymiana informacji i wspólne zdobywanie funduszy unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do grona członków Dolnośląskiej Rady Gospodarczej dołączył właśnie prezes honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Edward Szywała. Gratulujemy!

Dolnośląska Rada Gospodarcza sprawuje funkcję opiniodawczo-doradczą dla Zarządu Województwa. Jest regionalną platformą, w ramach której współpracują ze sobą: władza samorządowa województwa dolnośląskiego, instytucje otoczenia biznesu (IOB), instytucje samorządu gospodarczego (izby gospodarcze, zrzeszenia handlu i usług), instytucje badawczo-rozwojowe (B+R) i inne organizacje przedstawicielskie podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska.

Głównym celem działania Rady jest debata nad aktywnością samorządu województwa w obszarach, które w istotny sposób wpływają na rozwój gospodarczy regionu oraz opiniowanie i inicjowanie projektów wspierających ten rozwój.

Edward Szywała został powołany na członka rady przez Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Raz jeszcze gratulujemy oraz życzymy satysfakcji z nowo podjętego wyzwania.

 

Akt Powołania Edward Szywała 2016_1

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014