Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Fundacja „Pomóżmy Naszym Pacjentom”

Fundacja pod nazwą „Pomóżmy Naszym Pacjentom” to inicjatywa pracowników świdnickiego szpitala i osób, którym zależy na prawidłowym funkcjonowaniu placówki. 2 września ustanowiona została aktem notarialnym.

Cele fundacji to prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i dorosłych, wyposażanie w sprzęt medyczny szpitala w Świdnicy, wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medycznych pracowników Szpitala w Świdnicy, wspieranie finansowe szpitala w Świdnicy i kształtowanie postaw pro zdrowotnych mieszkańców powiatu świdnickiego.

Do grona fundatorów weszli: Jacek Domejko, Grzegorz Kloc, Marian Sworobowicz, Katarzyna Gromek, Ewa Kowalska, Ewa Kilar, Elżbieta Pieprz, Tadeusz Zawadzki.

Organami Fundacji są Zarząd i Rada. 

Pierwszy skład Zarządu został powołany na okres 1 roku przez Fundatorów spośród ich grona. W skład Zarządu weszli: Jacek Domejko, Dyrektor Naczelny Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „LATAWIEC” i Katarzyna Gromek, Specjalista ds. Marketingu Regionalnego Szpitala Specjalistycznego „LATAWIEC”. Równocześnie na czas nieokreślony powołana została Rada Fundacji powołali fundatorzy na czas nieokreślony. Rada ustanowiona została jako organ o uprawnieniach wnioskodawczych i nadzorczych.

Przewodniczącym Rady został Edward Szywała, prezes i właściciel firmy Galess, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, członek Klubu Rotary. Do rady weszli ponadto: Marian Sworobowicz, zastępca przewodniczącego Rady Fundacji, Członek SPiKŚ, właściciel Kancelarii Podatkowej, członkowie: Jacek Wajs, Starosta Powiatu Świdnickiego i Wojciech Murdzek, Prezydent Miasta Świdnica. Członkowie Rady pełnią swe funkcje honorowo i bezpłatnie.

Fundacja rozpoczęła starania, by zostać organizacją pożytku publicznego (wtedy każdy chętny będzie mógł przeznaczyć 1% swojego podatku na działalność fundacji a tym samym wspomóc naszą lokalną służbę zdrowia). W tym celu zostały złożone stosowne dokumenty w Sądzie.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014