Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Gość z niezwykłą historią

Tomasz Grudziński, prawnik, doktorant, pasjonat historii Świdnicy był gościem SPiKŚ 18 września. Była to okazja do prezentacji niewielkiej – ale imponującej – części zebranych przez pana Tomasza materiałów, które stanowią fragment przygotowywanego wydawnictwa książkowego.

 

Tomasz Grudziński to absolwent II LO w Świdnicy (prof. matematyczno-fizyczny) w 2007 r., ukończył stacjonarne studia magisterskie na UWr na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii, Kierunek Prawo; obecnie jest doktorantem na UWr, WPAiE, Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego, odbywa także aplikację adwokacką w izbie adwokackiej we Wrocławiu. Od wielu lat fascynuje go historia Świdnicy, stale współpracuje z Muzeum Dawnego Kupiectwa; swego czasu publikował artykuły na łamach WŚ, Expressem, ostatnio w Roczniku Świdnickim. Kolejny z artykułów ukaże się w 2014 r. w Śląskim Kwartalniku Historycznym „Sobótka”. W 2006 r. wydał samodzielną publikację „Z dziejów Ewangelickiej Szkoły dla Dziewcząt w Świdnicy. Przedwojenna historia gmachu II LO”.

Tym razem praca pana Tomasz objęła o wiele szerszy zakres, a aby przygotować materiały, odwiedził wiele archiwów i bibliotek, miedzy innymi we Wrocławiu i Berlinie. Efektem jest materiał na około 600 stronnicową książkę w setkami ilustracji. Członkowie SPiKŚ z ciekawością słuchali opowieści i oglądali slajdy, dotyczące znanych i nieznanych ulic, zakładów przemysłowych czy restauracji.

Wcześniej już zarząd SPiKŚ wsparł przedsięwzięcie kwotą 1500 zł i z prośbą o pomoc zwrócił się do wszystkich kolegów. Przygotował także listy rekomendacyjne, które autor może wykorzystać w staraniach o dalsze wsparcie.

 

Oto treść rekomendacji:

Szanowni Państwo,

Jako Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich mamy przyjemność zarekomendować Państwu pracę Pana Tomasza Grudzińskiego, doktoranta Uniwersytetu Wrocławskiego. Wkładając mnóstwo wysiłku i pracy badawczej, przygotował wydawnictwo pt. „Świdnica u progu rewolucji przemysłowej. Życie społeczne, gospodarcze i polityczne miasta w latach 1815-70”.

Zaprosiliśmy pana Tomasza na jedno z naszych spotkań, podczas którego zaprezentował jedynie ułamek cennej ikonografii, jaka ukaże się drukiem oraz część informacji, jaka znajdzie się w książce. Jesteśmy pod wrażeniem olbrzymiej pracy, jaką wykonał, bogactwem zgromadzonych materiałów i wielką dociekliwością, która pozwoliła dotrzeć do wielu cennych źródeł.

Aby to cenne wydawnictwo mogło ukazać się w formie książkowej, niezbędne jest wsparcie finansowe. Zarząd SPiKŚ oraz niektórzy członkowie Stowarzyszenia indywidualnie dokonali już wpłaty na konto wydawnictwa. Wciąż jednak są to środki zbyt małe, by projekt mógł być sfinalizowany. W ten sposób to niezwykłe dzieło może stać się dostępne dla wszystkich tych, których interesuje historia Świdnicy.

Dlatego rekomendujemy Państwu pracę Tomasz Grudzińskiego, w sytuacji, gdy będzie zabiegał o wsparcie finansowe.

 

                                                           Z poważaniem

                                                           Zarząd SPiKŚ

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014