Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Honorowi seniorzy

Zgodnie z zapisami „Regulaminów wewnętrznych SPiKŚ” Edward Szywała zaproponował podczas posiedzenia Klubu 25 w dniu 8 stycznia 2014r. nadanie kolegom, spełniającym warunki, status członka honorowego Klubu 25.

 

Dotyczyło to tych kolegów, którzy w danej chwili posiadają status członka-seniora, a którzy należą do grona założycieli SPiKŚ lub posiadają staż w Stowarzyszeniu przekraczający 20 lat. Warunki te spełniali:

– Zdzisław Nowak,

– Jerzy Markiewicz,

– Jerzy Lepak,

– Maciej Orski.

W głosowaniu członkowie Klubu 25, obecni na spotkaniu, jednogłośnie nadali tytuły członków honorowych Klubu 25 wyżej wymienionym kolegom. Tym samym koledzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach klubu, mają też bierne i czynne prawo wyborcze.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014