Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Kubara Jerzy (senior)

Kubara Jerzy

zakład / firma: KUBARA Investment House SA – Prezes Zarządu
profil działalności: Wydawanie prasy lokalnej; najem posiadanych nieruchomości; inwestycje w spółki kapitałowe
adres: Aleja Niepodległości 3/5, 58-100 Świdnica
tel./fax: 74 856-88-88 / 74 856-88-77
e-mail: jerzy.kubara@errata.pl
rok przyjęcia do Stowarzyszenia: 1990
Ukończył Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej jako magister inżynier organizator produkcji. Zdobyta wiedza predestynowała go do zajmowania w latach w latach 1975-80 stanowisk kierowniczych w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. Następnie w latach 1980-83 był właścicielem sklepów konfekcyjnych. Od 1983 roku pełnomocnik i organizator Przedsiębiorstwa Zagranicznego „Kubara” działającego w branży odzieżowej i transportowej, a od 16.01.2003 r. – jego likwidator. Od 1993 roku główny udziałowiec firmy Kubara Investment House SA w Świdnicy (dawniej „Errata” SA) i prezes zarządu firmy. Od wielu lat jest członkiem rad nadzorczych w licznych spółkach Skarbu Państwa, obecnie jest m.in. członkiem Rady Nadzorczej spółki ZE „Lamina” SA w Piasecznie. Członek i współzałożyciel stowarzyszeń społecznych, gospodarczych i sportowych w regionie. Po kilkuletniej przerwie w roku 2008 wstąpił ponownie do grona członków SPiKŚ
wykształcenie: wyższe techniczne

 

Foto: Wiktor Bąkiewicz

Foto: Wiktor Bąkiewicz

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014