Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Misja na Ukrainę

Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich wziął udział w misji na Ukrainę, którą zorganizowały Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy,. Izba Przemysłowo-Handlowa z Trutnova w Czechach oraz Klub Biznesu Dynastia ze Lwowa na Ukrainie. Misja trwała od 16 do 19 lutego.

 

Być może ten wyjazd stanie się początkiem ściślejszych kontaktów pomiędzy członkami SPiKŚ a członkami Klubu Dynastia. Taka byłą między innymi intencja biorącego udział w wyjeździe prezesa Szywały.

– Zostaliśmy tam bardzo dobrze przyjęci, a czas zagospodarowano nam niemal co do minuty. Co ważne – był czas na biznesowe spotkania, był także na zwiedzanie pięknego Lwowa – opowiada Edward Szywała.

Już pierwszego dnia zaplanowano zwiedzanie miasta, a wieczorem spektakl w Operze Lwowskiej, gdzie wystawiano akurat „Króla Walca” Johanna Staussa.

18 lutego rozpoczęto od spotkania przy okrągłym stole z udziałem przedstawicieli Instytutu Badań Strategicznych przy Prezydencie Ukrainy, członków Bizes Center oraz Interekonomiki – Katedry Stosunków Międzynarodowych Akademii Handlowej we Lwowie. Tematem spotkania była „Eurostrategia Ukrainy w świetle nowych realiów”. Ukraińcy nie ukrywają, że w drodze do europejskich struktur liczą na wsparcie i pomoc merytoryczną Polski.

Po południu w bardziej kameralnym gronie spotkano się z przedsiębiorcami z Klubu Dynastia. Zaproszono członków polsko-czeskiej delegacji do zwiedzenia kilku wybranych firm lwowskich przedsiębiorców. Honory gospodarza czynił szef klubu Michał S. Pleskow.

Z rewizytą Ukraińcy zapowiedzieli się na połowę maja. Wtedy być może będzie okazja do odwdzięczenia się za miłe przyjęcie i nawiązanie kolejnych kontaktów. W skład polskiej delegacja prócz Edwarda Szywały weszli: starosta Jacek Wajs, szef SIP-H Kazimierz Chmielewski oraz przedsiębiorca Paweł Ułaszewski.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014