Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Na europejską miarę

Prezes „Galessu” podkreślił, że właśnie w takich firmach, zatrudniających do 250 osób, jest możliwość stworzenia dobrego zespołu oddanych firmie ludzi. I to stanowi największy atut tych firm. Do zespołu tego od lat należą Barbara Bałdo, dyrektor administracyjny spółki oraz Mariola Kłomnicka, kierująca sekretariatem firmy, które towarzyszyły prezesowi Andrzejowi Lepakowi-Przybyłowiczowi podczas wręczania nagród.

 

Odbierając Klucz prezes podziękował rodzinie, która wspiera go i inspiruje w działalności gospodarczej. Na ręce kapituły złożył serdeczne podziękowania w imieniu własnym i swojego wspólnika Edwarda Szywały, z którym od ponad 20 już lat zgodnie i z powodzeniem prowadzą wspólny biznes.

„Galess” był zwycięzcą w jednej z dziewięciu kategorii, w jakich wręczana jest nagroda. Firma nominowana została w kategorii przedsiębiorców i usługodawców, zatrudniających powyżej 50, a mniej niż 250 osób. O palmę pierwszeństwa w tej grupie ubiegali się także inni nominanci – PPHU „Młynpol” spółka jawna A. Gołębiewski i R. Wołoszczak z Gromadki oraz Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TARANS-FORMERS Wrocław.

Już samo znalezienie się w grupie firm nominowanych było sukcesem. Jednak największą satysfakcję dawał oczywiście ręcznie kuty metalowy klucz, autorstwa Ryszarda Mazurka, który był poświadczeniem wysokiej klasy prowadzonej działalności przez ubiegających się o tę nagrodę.

Cała uroczystość odbyła się 19 czerwca w niezwykłej scenerii Zespołu Obiektów Pocysterskich w Lubiążu. Wręczenie nagród miało miejsce w przepięknej Sali Książęcej, w obecności wielu znamienitych gości. Rozpoczęto prawdziwie europejskim akcentem – „Odą do radości” w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Wrocławskiego „Gaudium” po dyrekcją Alana Urbaniaka. Występy chóru jeszcze kilkakrotnie tego dnia uwznioślały przebieg wręczenia nagród.

Inicjatorem konkursu jest od początku Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, któremu prezesuje dr Bogdan Cybulski. On też stoi na czele Kapituły Wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu”.

Prócz niego zgłoszone kandydatury oceniali jako wiceprzewodniczący Kapituły Józef Król i Józef Spyra – wiceprzewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, a także Sławomir Najningier, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia oraz wiceprezydent Wrocławia, zaś jako członkowie – Mirosław Fedorowicz, burmistrz Zgorzelca, Henryk Gołębiewski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Bogdan Horodniczy, członek stowarzyszenia, prof. dr hab. Leon Kieres, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Ewa Mańkowska, dyrektor Regionalnego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu, Marek Rakowicz, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław S.A., Bogusław Rogiński, wójt Nowej Rudy, prof. dr hab. Jan Waszkiewicz z Politechniki Wrocławskiej oraz Wojciech Gryczyński, prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia.

Wicewojewoda Stanisław Janik prócz złożenia serdecznych gratulacji dla laureatów i nominowanych podkreślił, że takie działania, jakie prowadzą, to stopniowe budowanie społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa ludzi zaangażowanych w swoje lokalne sprawy. 

Wicemarszałek Piotr Borys podkreślił, że Dolny Śląsk to jeden z najpiękniej położonych regionów w Europie. Ma wielką szansę na rozwój, bo prócz dobrego położenia ma też najważniejszy kapitał – ludzi, którzy dbają o jego rozwój.

W tegoroczną edycję wręczenia tych tak prestiżowych w regionie wyróżnień włączyła się Fundacja Lubiąż oraz Urząd Miasta i Gminy w Wołowie z burmistrzem Witoldem Krochmalem. Sponsorem uroczystości był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Podczas nieoficjalnej części uroczystości prezes Lepak-Przybyłowicz odebrał gratulacje od wielu obecnych tego dnia w Lubiążu osób, między innymi od reprezentującego władze Świdnicy wiceprezydenta Ryszarda Wawryniewicza.

Laureaci VIII edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu

 • Największa osobowość w promocji regionu:

prof. dr hab. Józef Dudek, matematyk, twórca i animator niezwykłego „Klubu Profesora Dudka” – miejsca cotygodniowych dyskusji uczonych, artystów, polityków

 • Najlepsza dolnośląska firma produkcyjna lub usługowa, zatrudniająca do 50 osób:

PPHU „AMMA” Andrzej Udziela, Kruszyna koło Bolesławca, producent okien i drzwi z PCV w systemie VEKA

 • Najlepsza dolnośląska firma produkcyjna lub usługowa, zatrudniająca do 250 osób:

P.W. Galess sp. j. Ze Świdnicy, świadcząca najnowocześniejsze usługi galwaniczne, producent wyrobów parafinowych

 • Najlepsza dolnośląska firma produkcyjna lub usługowa, zatrudniająca powyżej 250 osób:

Jeleniogórskie Zakłady Optyczne sp. z o.o. z Jeleniej Góry, firma z 60-letnią tradycją w produkcji szkła optycznego

 • Najbardziej gospodarna gmina wiejska:

Gmina Długołęka

 • Najbardziej gospodarna gmina miejska i wiejsko-miejska:

Miasto Zgorzelec

 • Najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa:

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Lwówku Śląskim, organizacja promująca nie tylko honorowe krwiodawstwo, szczególnie wśród młodych ludzi, lecz także inicjująca wiele akcji charytatywnych

 • Najlepsza instytucja kultury, inicjatywa kulturalna lub edukacyjna:

Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski w Bolesławcu, impreza o 40-letniej tradycji

 • Najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu i rekreacji, organizator imprez masowych lub przedsięwzięcia turystycznego:

Automobilklub Ziemi Kłodzkiej z Kłodzka, organizator Rajdu Sudeckiej, drugiej – po rajdzie Monte Carlo – najstarszej tego typu imprezie w Europie

Wyróżnienia specjalne:

 • Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej – za promocję osiągnięć gospodarczych i społecznych oraz integrację regionu Dolnego Śląska
 • Andrzej Adamus, zmarły przed kilkoma miesiącami współtwórca i wieloletni Prezes Wydawnictwa Dolnośląskiego, zasłużony dla kultury i promocji Dolnego Śląska, pomysłodawca takich między innymi cyklów wydawniczych, jak „A to Polska właśnie…”, Encyklopedia Wrocławia, Encyklopedia Dolnego Śląska.
Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014