Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Nowy zarząd w SPiKŚ

Do Walnego Zgromadzenia Zarząd SPiKŚ przygotowywał się od kilku tygodni. Walne, które zwołano na 16 listopada, było zarazem podsumowaniem dwuletniej kadencji władz wykonawczych. Przyszedł czas na przekazanie pałeczki kolejnym kolegom.

Każdy z członków zarządu złożył sprawozdanie ze swojej sfery działalności. Relacje te były doprawdy imponujące, a prezes Edward Szywała stwierdził, że łatwiej byłoby wymienić to, co nie zostało zrealizowane z planów przedstawionych pod koniec 2003 roku.

Tak więc w trzecią środę miesiąca członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich spotkali się na Walnym Zgromadzeniu, by wybrać nowy Zarząd SPiKŚ, który kierować będzie pracami organizacji przez kolejne dwa lata, począwszy od 1 stycznia 2006 roku.

We władzach wykonawczych SPiKŚ nastąpiła niemal całkowita „zmiana warty”. „Chcemy dać szansę innym kolegom” – tłumaczył prezes ustępującego Zarządu Edward Szywała. Jednocześnie zapewnił, że na jego pomoc i wsparcie nowe władze zawsze mogą liczyć.

Na stanowisko szefa Stowarzyszenia zgłoszono dwie kandydatury – Janusza Szostaka i Jacka Domejki. Obaj należą do jednych z krótszym stażem członków, obaj jednak dali się poznać jako dobrzy koledzy, sympatyczni kompani, podchodzący z sumiennością do obowiązków wynikających z członkostwa. Obaj też zajmują w mieście ważne i eksponowane stanowiska. „Walka” w czasie wyborów była bardzo wyrównana – Janusz Szostak otrzymał 21 głosów, a Jacek Domejko – 17.

Nowym prezesem Stowarzyszenia został więc Janusz Szostak, dyrektor generalny i prezes zarządu Remy Poland sp. z o.o. Funkcję wiceprezesa pełnić będzie Jacek Domejko, dyrektor naczelny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Skarbnikiem w nowym zarządzie będzie Andrzej Zając, sekretarzem zaś – Marian Sworobowicz (jedyny ze „starego” składu). Do zarządu weszli także Bogusław Solima, odpowiedzialny za komunikację wewnętrzną i dyscyplinę, Jerzy Lepak, który zajmować się będzie sprawami organizacyjnymi i rekreacją, oraz Leszek Mazurek, którego zadaniem będzie dbanie o dobre relacje z mediami i nadzór nad kroniką SPiKŚ.

Nowo wybranej Komisji Rewizyjnej przewodniczyć będzie Ryszard Nowak, a wspierać go będą Ryszard Rodziewicz i Zenon Szymonowicz. Na czele Sądu Koleżeńskiego stanął Janusz Kielar, a prócz niego członkami sądu zostali Marek Kowalski i Jerzy Majorek.

Nowo wybrany prezes umowne insygnia władzy – dzwonek, dźwięk którego obwieszcza początek i koniec wszystkich spotkań oraz kronikę Stowarzyszenia, odbierze na początku 2006 roku. Do końca grudnia pracami SPiKŚ kieruje zarząd pod wodzą Edwarda Szywały.

„Będziemy chcieli kontynuować wszystkie dobre tradycje Stowarzyszenia. Ale i na pewno zaproponujemy także nowe formy działalności” – mówił tuż po wyborach Janusz Szostak.

Zadanie nowy zarząd będzie miał niełatwe, bowiem ostatnie dwa lata to jeden z najbardziej efektownych okresów w działalności SPiKŚ – kilkadziesiąt spotkań, kilkunastu znaczących gości, dwa zorganizowane jubileusze i wiele innych działań na rzecz członków organizacji. To także regularna pomoc charytatywna i współpraca z instytucjami, opiekującymi się dziećmi. A także zajęcia sportowe i rekreacyjne, w tym górski rajd. Co ważne – w tym czasie uruchomiona została strona internetowa SPiKŚ, co pozwoliło na bieżące kronikarskie opisywanie wszystkich wydarzeń w Stowarzyszeniu.

Do czasu przejęcia władzy przez nowy zarząd, obecnie działający zorganizuje jeszcze spotkanie wigilijne, a przedtem posiedzenie Klubu 25. Nowym władzom życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w realizacji planów.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014