Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Oficjalna nominacja

Na stronie internetowej ogłoszono oficjalnie nominacje do tegorocznych nagród Świdnicki Gryf. Nagrody wręczane są za osiągnięcia i dokonania w roku poprzednim. SPiKŚ zostało nominowane miedzy innymi za działania edukacyjne na rzecz młodych ludzi.

Przypomnijmy – Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich nominowane zostało w kategorii „Firma społecznej odpowiedzialności biznesu”. W tej samej kategorii nominowane zostały firmy Leroy Merlin Polska sp. z o.o. oraz Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) sp. z o.o.

Nagroda Świdnicki Gryf wręczana będzie w tym roku w pięciu kategoriach – prócz wymienionej, firmy nagradzane będą za Sudecki Produkt Regionalny, Dynamiczny Rozwój Firmy, Innowacyjność i Najlepszy Debiut Gospodarczy.

Ponadto Prezydent Świdnicy co roku wręcza jedną nagrodę dla Osobowości Roku. Kapitułe konkursu stanowią przedstawiciele Urzędu Miejskiego, laureaci nagród z lat poprzednich oraz przedstawiciele instytucji i organizacji okołobiznesowych.

A oto informacja, jaką przesłano do Urzędu Miasta w związku z nominacją:

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich powstało 5 kwietnia 1990 roku z inicjatywy 23 przedsiębiorców, kupców i przedstawicieli wolnych zawodów, jako pierwsze stowarzyszenie gospodarcze w ówczesnym województwie wałbrzyskim, nawiązując do kupieckich tradycji Świdnicy.

SPiKŚ już na początku działalności zostało członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Ruchu Inicjatyw Gospodarczych. W ramach Stowarzyszenia od 17 kwietnia 1990 roku funkcjonuje Forum Gospodarcze, którego gośćmi było do tej pory ponad 100 osób. W tym gronie znaleźli się między innymi prof. Leszek Balcerowicz, Aleksander Kwaśniewski, Ryszard Kalisz, Donald Tusk, prof. Bronisław Geremek, prof. Grzegorz Kołodko.

SPiKŚ liczy obecnie 40 członków zwyczajnych, w tym 25 członków elitarnego „Klubu 25” oraz 19 Członków Honorowych Stowarzyszenia. Pierwszym członkiem honorowym SPiKŚ został Jan Lityński.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich podejmowało wiele inicjatyw o charakterze lokalnym i regionalnym, takich jak:

  • utworzenie Świdnickiego Forum Gospodarczego,
  • wydawanie miesięcznika „Świdnickie Wiadomości Gospodarcze”,
  • inicjowanie sponsorowania wielu akcji charytatywnych oraz indywidualne niesienie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym, a także organizacjom i instytucjom charytatywnym; m.in. od 15 lat SPiKŚ prowadzi akcję „Dobra Gwiazdka”, obdarowując co roku kilkudziesięciu podopiecznych placówek wychowawczych; SPiKŚ wspiera także systematycznie Ośrodek Socjoterapii w Walimiu,
  • wspieranie finansowe i organizatorskie wielu regionalnych zamierzeń kulturalnych i edukacyjnych; m.in. przeprowadzono 9 edycji Konkursu Historycznego „Świdnica – moje miasto” we współpracy z Muzeum Dawnego Kupiectwa dla uczniów świdnickich szkół;
  • prowadzenie Akademii Przedsiębiorczości – serii zajęć dla młodzieży świdnickich szkół ponadgimnazjanych, prowadzonych przez profesjonalistów z różnych dziedzin – członków SPiKŚ.

W ramach promocji lokalnego biznesu Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich od 2004 roku wręcza Statuetki Przedsiębiorczości w kilku kategoriach, wyróżniając osoby, które w sposób etyczny i wzorcowy prowadzą swoje firmy lub pracują jako menedżerowie.

SPiKŚ wręcza także nagrody Wiecznego Pióra i Diamenty Wolności – szczególne wyróżnienia, przyznawane wyjątkowym Polakom, których wkład w budowę demokratycznej, wolnej Polski jest nie do przecenienia. Laureatami zostali między innymi prof. Leszek Balcerowicz, Tadeusz Mazowiecki, Władysław Frasyniuk, prof. Marek Belka czy Adam Michnik orz byli prezydenci RP – Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski.

Samo Stowarzyszenie było nominowane, a później zostało laureatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu w kategorii najlepsza dolnośląska organizacja pozarządowa.

Stowarzyszenie włącza się w wiele inicjatyw lokalnego samorządu, innych organizacji pozarządowych, wydaje opinie, stanowiska, włącza się w regionalne zdarzenia gospodarcze.

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014