Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Otrzymali symbole

Na ostatnim spotkaniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, które odbyło się 19 lipca w hotelu Piast, zgodnie z obowiązującą procedurą, dokonano oficjalnego przyjęcia w poczet członków SPiKŚ dotychczasowych kandydatów: Tomasza Gołębiowskiego, dyrektora świdnickiego oddziału Banku Zachodniego i Stanisława Wądołowskiego, właściciela firmy EUROTRANS.

Obaj panowie odbyli stosowny staż członkowski i decyzją Klubu 25 zyskali miano pełnoprawnych członków. Prócz serdecznych powitań gratulacji ze strony prezesa Janusza Szostaka, były także specjalne certyfikaty, potwierdzające członkostwo oraz złote znaczki z logo SPiKŚ. W spotkaniu uczestniczył po raz pierwszy w charakterze kandydata na członka Ryszard Sobański, prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. Został on zaprezentowany kolegom, choć znacznej większości osoba Ryszarda Sobańskiego jest znana, czy to poprzez kontakty zawodowe, czy poprzez działalność społeczną – jest on między innymi prezydentem Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Kilkanaście minut poświęcono zmianom w polskim prawie podatkowym. Dokonane i planowane zmiany w sposób fachowy przedstawił kolegom Zenon Szymonowicz.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014