Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Po Walnym Zgromadzeniu

Spotkanie 16 marca 2004 członków SPiKŚ było zarazem walnym Zgromadzeniem, na którym zapoznano się z realizacja zadań programowych przez pracujący zarząd. Krótkie sprawozdanie przedstawił Edward Szywała. Koledzy zgodnie stwierdzili, że program, przedstawiony tuż po wyborach władz, realizowany jest wzorowo, bez zarzutów, a w Stowarzyszeniu dzieje się naprawdę dużo. Sprawozdanie przyjęto brawami.

 

Brawa też towarzyszyły wnioskom Komisji Rewizyjnej, które przedstawił jej przewodniczący Zdzisław Nowak. Sprawy finansowe i formalne w Stowarzyszeniu prowadzone są prawidłowo. Komisja nie wniosła żadnych uwag.

Ponieważ kadencja obecnych władz trwa dwa lata, nie było potrzeby organizowania nowych wyborów. A jednogłośnie przyjęta akceptacja sprawozdania była najlepsza oceną dla władz wykonawczych Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, które stanowią: prezes Edward Szywała, wiceprezes Władysław Duduś, sekretarz Marian Sworobowicz, skarbnik Jerzy Skonieczny, rzecznik dyscypliny Maciej Orski, oraz członkowie: Jerzy Franckiewicz i Marek Jodko.

 

Przypomnijmy, że w skład Komisji Rewizyjnej – prócz wspomnianego Zdzisława Nowaka – wchodzą Ryszard Nowak i Jerzy Majorek. Najbardziej „bezrobotnym” ciałem w Stowarzyszeniu jest Sąd Honorowy, który tworzą Edward Fiszer i Ryszard Rodziewicz. Przez ostatni rok sąd nie miał żadnych zadań, co oznacza, że między kolegami nie zdarzają się spory czy naruszenia dobrych zasad.

 

Gratulujemy zarządowi i życzymy kolejnego udanego roku.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014