Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Po zarządzie

3 listopada, na posiedzeniu Zarządu SPiKŚ, stwierdzono ostateczne skreślenie z listy członków Winicjusza Wójcikiewicza i Jerzego Jabłońskiego. Obaj skreśleni zostali przez Zarząd za nikłą frekwencję na tegorocznych spotkaniach oraz niepłacenie składek. Każdy z nich pisemnie powiadomiony został o możliwości odwołania się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia. Żaden jednak tego nie uczynił. Obu więc panów usunięto z listy SPiKŚ.

Planowane w najbliższym czasie wydarzenia to przede wszystkim Walne Zgromadzenie o charakterze sprawozdawczym, które odbędzie się 17 listopada. 4 grudnia odbędzie się prawdopodobnie Świdnickie Forum Gospodarcze z udziałem Marka Borowskiego. Trwaja rozmowy z innymi czołowymi politykami, między innymi Januszem Onyszkiewiczem, Janem Maria Rokitą i Bronisławem Geremkiem. Wszyscy wyrazili już chęć przyjazdu do Świdnicy, należy jedynie uzgodnić terminy spotkań.

W styczniu odbędzie się zaś kolejna edycja Pikniku Technologicznego. Zapraszającymi będą Marek Jodko i Andrzej Schiewe.

Prezes Edward Szywała przekazał także zaproszenie do udziału w Forum w Krzyżowej, które odbędzie się w dniach 26-28 listopada.

Spotkanie opłatkowe przewidziano na 15 grudnia. Zaproszeni zostaną na nie członkowie honorowi SPiKŚ. Po raz kolejny także przedsiębiorcy wezmą udział w akcji Dobra Gwiazdka – wesprą dzieci z Domu Dziecka w Bystrzycy Górnej i z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Walimiu.

Stowarzyszenie przygotowuje swój komentarz na temat planowanej nowelizacji przepisów, na mocy której w sposób drastyczny wzrosnąć ma składka ZUS dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Głos krytyki ma dotrzeć do urzędów centralnych, parlamentarzystów i do mediów. Będzie też opublikowany na stornie internetowej Stowarzyszenia. Członkowie SPiKŚ zdecydowanie występują przeciw wszelkim zmianom, których celem jest większe obciążenie fiskalne osób, które zdecydowały się prowadzić działalność usługową lub produkcyjną na własny rachunek.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014