Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Pomoc dla dzieci

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu postanowiono wspomóc finansowo dwa przedsięwzięcia. Jedno – to wyjazd zespołu tanecznego „Krąg”, który prowadzą Maria Skiślewicz i Wojciech Skiślewicz. Wsparcie kwotą 500 złotych służyć ma konkretnemu celowi – organizacji podróży zespołu do Niżyna na Ukrainie.

 Młodzież sama musi zarobić na ten wyjazd, możliwości bowiem finansowe budżetu miasta zostały w tym roku wyczerpane. Dając koncerty dla świdnickich szkól uzbierali już pokaźną kwotę. Ale cały wyjazd to ok. 10 tys. złotych. Poza tym młodzież z Polski chciałaby także zorganizować przy okazji akcję pomocową dla dzieci ukraińskich. Wsparcia szukają więc wszędzie.

 

 Członkowie Zarządu postanowili przychylić się do prośby „Kręgu”, ale… nie jest to pomoc do końca bezinteresowna. Tancerze z „Kręgu” zaproszeni zostaną na wybraną imprezę Stowarzyszenia, by swoimi popisami tanecznymi umilić czas gościom. Prawdopodobnie o występ taki „Krąg” zostanie poproszony w związku z przyszłorocznymi obchodami 15-lecia.

 

 Kolejna pomoc skierowana została do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Walimiu. Placówce tej także przekazano 500 złotych i była to reakcja na list, przekazany Zarządowi przez dyrektora instytucji. Dramatyczny list, którego kopię otrzymają wszyscy członkowie SPiKŚ. Być może także indywidualnie będą chcieli przekazać swoje darowizny dzieciom z Walimia.

 

 Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Was w imieniu wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Walimiu, w którym przebywają dzieci i młodzież także ze Świdnicy.

 

Częstokroć są oni bardziej pokrzywdzeni przez los niż ich rówieśnicy z domów dziecka. Trudno przekonać kogokolwiek do wspomagania dzieci, które weszły już czasem w kolizję z prawem, ale przy bliższym poznaniu ich życiowych dramatów okazuje się, że większość z nich rozpaczliwie szuka pomocy i przy odrobinie zrozumienia prostuje swoje ścieżki życiowe.

 

Przebywają u nas dzieci, które nie chodziły do szkoły rok i więcej, bo nie miały butów, książek i odpowiedniego ubrania oraz takie, dla których nie ma miejsca w naszym systemie oświatowym i zdrowotnym, bo są chore psychicznie. Nikt nie pomyślał o nich, nigdzie nie ma oddziału dla dzieci przewlekle chorych psychicznie, ponieważ objawy ich chorób nie stanowią jeszcze zagrożenia dla innych. Są także ci, którzy w swoich macierzystych szkołach psuli statystyki, przeszkadzali w zajęciach, byli „inni”, trudni, niedostosowani, więc trzeba się było ich pozbyć. A oni w ten sposób wołali o pomoc, mówili, że w ich domach jest przemoc, alkoholizm i bieda. Kiedy czuli się odrzuceni, odchodzili ze szkoły i szukali akceptacji w zdemoralizowanych środowiskach rówieśniczych.

 

Każdy gest dobrej woli skierowany w ich stronę stanowi dla nich potwierdzenie, że jednak są dla kogoś ważni, że nie wszyscy ich skreślili.

 

Jesteście Państwo jednymi z niewielu, którzy zainteresowali się nimi i dali nadzieję na przyszłość. Wspaniałe prezenty gwiazdkowe przekazane w Państwa imieniu przez p. Beatę Słaniewską tym, którzy pozostali na święta w ośrodku, były dla niektórych pierwszymi w życiu upominkami gwiazdkowymi.

 

Dzisiaj zwracamy się do Państwa z prośbą o kolejne wsparcie. Chcielibyśmy wyposażyć dzieci w nowe podręczniki, bo te z których korzystają przejęli po kilku wcześniejszych rocznikach. Nigdy nie mieli nowych książek i przyborów szkolnych a nasze zasoby finansowe wystarczają na podstawowe utrzymanie.

 

Każda udzielona przez Państwa pomoc będzie dla naszych dzieci niezwykle przydatna i dlatego ośmielamy się o nią prosić.

 

Korzystając z okazji, zapraszamy do odwiedzin w każdym terminie jaki będzie dla Państwa możliwy.

 

Z poważaniem

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Walimiu

mgr Stanisława Buchowiec

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014