Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Pozytywna ocena

17 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, którego głównym celem była ocena działań zarządu w roku 2006 oraz wybór prezesa-elekta. W spotkaniu uczestniczyło 32 członków, co stanowiło niezbędne kworum. Obrady prowadził Władysław Duduś, wybrany przez kolegów jako przewodniczący zebrania. Leszek Mazurek protokołował przebieg spotkania, a do komisji skrutacyjno-mandatowej i komisji uchwał i wniosków wybrano Jerzego Franckiewicza i Marka Jodko.

Prezes Janusz Szostak przedstawił sprawozdanie z działalności za ostatni rok. „Pierwsze tygodnie pracy nowego zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich upłynęły pod znakiem przygotowywania nie tylko programu działań na najbliższe dwa lata, ale także przedstawienia nieco innego spojrzenia na dalsze funkcjonowanie SPiKŚ” mówił prezes 18 stycznia 2006 r. odbyło się pierwsze kierowane przez niego spotkanie członków stowarzyszenia. Nowo wybrany zarząd zaproponował plan pracy na następne dwa lata oraz zaprezentował misję która została przyjęta przez walne zgromadzenie w marcu 2006 r. Misja ta pojawia się od tamtej pory we wszystkich oficjalnych dokumentach SPiKŚ. Stanowi przesłanie, o którym pamiętać powinien każdy. Brzmi ona: ”Być profesjonalnym Stowarzyszeniem, wspierającym swoich członków, będącym miejscem wymiany doświadczeń, wspomagającym inicjatywy gospodarcze, edukacyjne i kulturalne oraz okazującym szacunek współczłonkom, współpracownikom i społeczności”. Janusz Szostak przypomniał, że na tym pierwszym spotkaniu roku 2006 przyjęto także listę wartości, o których pamiętać należy w przyszłej pracy na rzecz organizacji: Jakość i doskonałość – oznaczające dotrzymywanie obietnic, innowacyjność, ciągłe rozwijanie swojej wiedzy oraz otwartość na zmiany; Praca zespołowa – najlepsze rozwiązania powstają jako wynik pracy zespołowej. Umiemy doceniać odmienny punkt widzenia oraz potrafimy się skutecznie komunikować. Dzielimy się wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem; Przywództwo – nasza wizja działania i własnego rozwoju jest motywująca i inspirująca. Naszym działaniem potwierdzamy swoją wiarygodność. Zarząd w roku 2006 pracował w składzie: Janusz Szostak – Prezes Zarządu, Jacek Domejko – Wiceprezes Zarządu, Marian Sworobowicz – Sekretarz, Andrzej Zając – Skarbnik, Leszek Mazurek – Członek Zarządu ds. Komunikacji, Bogusław Solima – Członek Zarządu – Rzecznik Dyscypliny, Jerzy Lepak – Członek Zarządu ds. Sportu, Turystyki i Kultury.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014