Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Prace nad kodeksem

W Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich trwają prace nad Kodeksem Etyki. Przypomnijmy, że jego opracowaniem zajmuje się specjalny zespół. Tworzą go: Leszek Mazurek, Bogdan Solima, Edward Szywała, Maciej Orski, Władysław Duduś, Edward Fiszer i Janusz Szostak.

Na ostatnim Klubie 25 przedstawiono członkom SPiKŚ wstępny projekt dokumentu. Przewiduje on określenie zasad postępowania w następujących relacjach: stosunki między kolegami ze Stowarzyszenia, stosunki z klientami, z pracownikami, kontrahentami i konkurencją. Określa propozycje współpracy z władzami lokalnymi i politykami. Mówi także o poszanowaniu środowiska naturalnego i o powiązaniach w kontaktach międzynarodowych. Podczas dyskusji najwięcej sprzecznych zdań dotyczyło tego, czy kodeks winien regulować tylko stosunki wewnątrz Stowarzyszenia, czy także relacje pomiędzy członkami SPiKŚ a innymi podmiotami życia społecznego. Temat ma powrócić na sierpniowym spotkaniu.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014