Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Pracujemy nad Strategią

Edward Szywała, Prezes Honorowy SPiKŚ, wziął udział jako reprezentant Stowarzyszenia we wspólnym posiedzeniu Zespołów Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego KDS: ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych oraz ds. rynku pracy i gospodarki.

Spotkanie zorganizowane zostało 11 października 2012 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Jego inicjatorami byli Marek Woron, Przewodniczący Zespołu WKDS ds. rozwoju MŚP, innowacji i polityki regionalnej z uwzględnieniem absorpcji środków unijnych oraz Andrzej Otręba, Przewodniczący Zespołu WKDS             ds. rynku pracy i gospodarki.

Głównym punktem spotkania było przedstawienie „Projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020”. Dokonał tego Maciej Zathey, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Zebrani mogli wnosić swoje uwagi i zadawać pytania. Dokument podlega szerokiej konsultacji społecznej. Prócz przedsiębiorców na temat Strategii wypowiadają się m.in. samorządowcy poszczególnych powiatów Dolnego śląska.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014