Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Prezes-elekt wybrany

Zgodnie ze zmianami do Statutu, przyjętymi jeszcze w 2006 roku, na Walnym Zgromadzeniu Członków SPiKŚ w dniu 17 stycznia 2007 wybrano prezydenta-elekta, który obejmie kierowanie organizacją w 2008 roku. Funkcję tę powierzono Edwardowi Szywale.

Kolejny więc raz prezes honorowy pełnić będzie funkcję prezesa zwyczajnego. To dowód uznania kolegów dla pana Edwarda, jego inwencji i pomysłowości oraz – co podkreślano wielokrotnie oficjalnie i w rozmowach kuluarowych – ogromnego zaangażowania w sprawy nie tylko stowarzyszenia, ale w życie społeczno-gospodarcze miasta i regionu. „Za namową kilku kolegów raz jeszcze podejmuję wyzwanie. Wynik głosowania był dla mnie bardzo miłym dowodem zaufania, jakim darzą mnie członkowie SPiKŚ. Mam wiele nowych pomysłów, nowych idei, którymi mam nadzieję, uda się zarazić kolegów. Najbliższe miesiące będą okazją do wdrożenia się z powrotem do pracy w zarządzie, zgodnie bowiem ze statutem będę się starał uczestniczyć w comiesięcznych posiedzeniach” – mówi prezes-elekt.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014