Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Przedsiębiorcy obradowali. Władze SPIKS bez większych zmian [ZDJĘCIA]

Andrzej Panas nadal pozostanie prezesem SPIKS’u. Do poprzedniego składu Zarządu dołączył natomiast Piotr Wywrot. To jedne z najważniejszych uchwał podjętych na tegorocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Przedsiębiorcy obradowali w środę, 29 stycznia w Hotelu Esperanto w Świdnicy.

To już trzecia kadencja Andrzeja Panasa, który będzie sprawował funkcję prezesa SPIKS’u przez kolejne 2 lata. Tak, w tajnym głosowaniu, jednomyślnie zadecydowali pozostali członkowie świdnickiej organizacji biznesowej.

„Znajdź sobie dobre towarzystwo. Współpracuj z pozytywnymi, zorientowanymi na cele ludźmi, którzy inspirują Cię i pobudzają do działania”. Myślę, że te słowa Briana Tracy’ego oddają w pełni moją kontynuację prac z obecnym Zarządem. Dziękuję za okazane wsparcie kolegom oraz ich zaangażowanie i pomoc w realizacji wielu inicjatyw stowarzyszenia, do których należą chociażby program „Zalogowani” czy „Zostań Wirtuozem” – podsumował dotychczasową doskonałą współpracę Zarządu i członków SPIKS’u – Andrzej Panas.

Bez większych zmian zachowany został także skład Zarządu SPIKS’u. Wiceprezesem wciąż jest Tomasz Karpiński, skarbnikiem – Mariusz Lenkiewicz, rzecznikiem ds. sportu i rekreacji – Radosław Nowicki, rzecznikiem ds. społecznych – Krzysztof Habowski oraz rzecznikiem ds. ekonomicznych – Wiesław Pawlic. Do grona członków Zarządu w nowej kadencji 2020-2021 dołączył natomiast Piotr Wywrot.

Obecnie skoncentrowani jesteśmy na XXX-leciu naszego stowarzyszania, którego obchody zostały zaplanowane na 18 kwietnia 2020r. Nasza przyszłość to także kontynuacja dotychczasowych programów i ich promocja. Nadal też będziemy przekazywać naszą wiedzę młodzieży Aglomeracji Wałbrzyskiej, choćby właśnie przez program „Zalogowani”. To oni są naszą szansą na dalszy rozwój naszego regionu, a my dzisiaj możemy im realnie w tym pomóc. Zależy nam również na współpracy z wyższymi uczelniami – zapowiedział prezes SPIKS’u.

Podczas posiedzenia ustalono również składy Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego. W nieznacznie przeorganizowanym zespole będzie funkcjonowała Komisja Rewizyjna – tym razem z przewodniczącym Ryszardem Rodziewiczem na czele oraz członkami – Andrzejem Skarulem i Piotrem Kurnickim. Żadnych zmian nie ma natomiast w Sądzie Honorowym. Przewodniczącym pozostał w nim Ryszard Nowak, a członkami – Artur Mastalerz i Marian Sworobowicz.

Walne zebranie pozwoliło także na przedstawienie ubiegłorocznego sprawozdania finansowego, działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego w 2019 roku. Każda z uchwał została przyjęta przez obradujących przedsiębiorców.

Oficjalnie powitano też nowego członka SPIKS’u – Marcina Siennickiego z firmy CLOOS-Polska. Kandydatem na członka świdnickiej organizacji został natomiast Wiktor Borkusz, właściciel INTER-BUD Świdnica.

/Tekst: Agnieszka Nowicka/
/Zdjęcie: Tomasz Karpiński/

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014