Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Regulamin przyjęty

Zarząd Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich zatwierdził regulamin, dotyczący wyboru laureatów Statuetki Przedsiębiorczości, która będzie przyznawana raz do roku. Projekt regulaminu przygotował tegoroczny Przewodniczący Kapituły, laureat statuetki z numerem 1, Jerzy Franckiewicz. Projekt, po drobnych zmianach, został przyjęty.

 

Regulamin ustala sposób wyłaniania nominantów oraz w następnej fazie – laureatów. Zasadnicza zmiana dotyczy ilości kategorii. W tym roku było ich pięć. W tej edycji laureatów będzie czterech: w kategorii produkcyjnej, usługowej, handlowej i wolnego zawodu.

 

Kapituła pracować będzie pod koniec tego i na początku przyszłego roku. Laureaci ogłoszeni zostaną podczas uroczystych obchodów 15-lecia Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Dodatkowo Zarząd SPiKŚ uchwalił, że laureaci będą wpisywani do specjalnej Złotej Księgi, którą prowadzić będzie Stowarzyszenie. W tej księdze znajdą się także sylwetki Członków Honorowych SPiKŚ oraz laureaci nagród Wiecznego Pióra – specjalnych wyróżnień, przyznawanych za szczególne zasługi dla gospodarki polskiej.

 

– Chciałbym, aby Statuetka Przedsiębiorczości nie była nagrodą hermetyczną, zamkniętą tylko w naszym gronie. Dlatego będę chciał ją rozpropagować jak najszerzej, wychodząc nie tylko na terenie miasta, ale także powiatu – zapowiada Jerzy Franckiewicz.

plik do pobrania:

regulamin.doc

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014