Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Ryszard Sobański oficjalnie przyjęty

Na grudniowym spotkaniu SPiKŚ oficjalnie przyjęto do grona członków Ryszarda Sobańskiego, który pomyślnie przeszedł kilkumiesięczny staż kandydacki. Podstawa pozytywnej oceny to uczestnictwo w spotkaniach i regularne wywiązywanie się z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

Decyzję o przyjęciu Ryszarda Sobańskiego do grona kolegów podjęto na ostatnim spotkaniu Klubu 25. Nowy członek otrzymał zgodnie z tradycją krawat klubowy, znaczek oraz certyfikat potwierdzający przynależność. Atrybuty wręczał prezes SPiKŚ Janusz Szostak, który w imieniu całego Stowarzyszenia złożył panu Ryszardowi serdeczne gratulacje

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014