Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Słowo wstępne Prezesa Honorowego Edwarda Szywały

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich powstało 5 kwietnia 1990 roku. Założyło je 23 ludzi, dla których idea wolności, wolnego rynku i demokracji nie były pustymi hasłami.

Od początku zdawaliśmy sobie sprawę, że stowarzyszenie nie może zamykać swej działalności w wąsko pojęty sposób. Nie chcieliśmy też ograniczać się do działań o charakterze lobbingowym. Uważaliśmy, że nieodłącznym elementem swobody gospodarczej jest swoboda zrzeszenia się przedsiębiorców tak, aby móc działać na rzecz ogółu mieszkańców społeczności lokalnej, swych firm i zatrudnionych w nich ludzi, a także na pożytek i dla dobrobytu naszych rodzin.

Stowarzyszenie nie było tworem samym dla siebie, lecz organizacją odbywającą ważną rolę w naszym mieście i regionie. Założyliśmy “Fundację dla Świdnicy”, mającą na celu restaurację zabytków i promocję miasta tak, aby Świdnica uzyskała rangę i wygląd zgodny z jej wielowiekową tradycją. To z naszej inicjatywy powstała Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Czeska Izba Przemysłowo-Handlowa, a także Klub Rotary Świdnica-Wałbrzych. Przez 5 lat wydawaliśmy „Świdnickie Wiadomości Gospodarcze”. Członkowie naszego stowarzyszenia działali niemal na wszystkich szczeblach życia gospodarczego i politycznego kraju – w radach gmin, w instytucjach wojewódzkich, w Parlamencie i w agencjach rządowych.

Jesteśmy ludźmi o różnorodnych opiniach społecznych i światopoglądach. Łączy nas jednak idea tolerancji i potrzeby działania w interesie ogółu. Jesteśmy przekonani, że właśnie w ten sposób możemy się przyczynić do rozwoju naszej Ojczyzny. Założyliśmy Świdnickie Forum Gospodarcze, gdzie w atmosferze szacunku dla wszelkich poglądów udało nam się zaprosić ponad 80 osobistości naszego życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Fenomen naszego Forum na Dolnym Śląsku jest zjawiskiem niepowtarzalnym.

Spotykamy się co najmniej raz w miesiącu. Nasze firmy dają zatrudnienie około 1900 pracownikom. Jesteśmy dumni z tego faktu, jak również z tego, że w naszych przedsiębiorstwach traktujemy pracowników jak partnerów, wiedząc, że sukces firmy to nie tylko sposób zarządzania, lecz również umiejętność wytworzenia współpracy i poczucia wspólnoty działania. Dziś, po kilkunastu latach naszego działania, możemy z całym przekonaniem stwierdzić, że udało nam się zamienić nasze marzenia, a przynajmniej część z nich w rzeczywistość.

 Honorowy Prezes Stowarzyszenia
Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców
Edward Szywała

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014