Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Sobański Ryszard

Sobanski Ryszard

 

zakład / firma: Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Swidnicy
profil działalności: Misją izby jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, promocja firm ich produktów oraz usług.Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego. Istnieje od 1993 roku. Swoim zasięgiem działania obejmuje województwo dolnośląskie. Celem nadrzędnym ukierunkowującym wszelką działalność izby jest podejmowanie szeregu przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Jako organizacja samorządu gospodarczego regionu świdnickiego, zrzesza przede wszystkim przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie, poza kilkoma dużymi firmami będącymi wizytówką naszego regionu. Realizując zadania statutowe na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, izba współpracuje z organizacjami gospodarczymi, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego. Ważnym elementem działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy jest kilkuletnia stała współpraca z izbami i organizacjami otoczenia biznesu z Ukrainy, Republiki Czeskiej i Niemiec.
adres: ul. Rynek 1a, 58-100 Świdnica
tel./fax: 74 8535009, 607145517
e-mail: ryszard.sobanski@siph.pl 
www: www.siph.pl 
rok przyjęcia do Stowarzyszenia: 2008
Członek Zarządu SPiKŚ w latach 2008-2009, członek Komisji Rewizyjnej SPiKŚ w latach 2010-2011

 

Foto: Wiktor Bąkiewicz

 

LOGO SIPH + NAPIS

 

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014