Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

SPIKS z nagrodą dla organizacji pozarządowych [FOTO]

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich znalazło się w gronie nagrodzonych organizacji pozarządowych. Jedna z najstarszych organizacji biznesowych w regionie została doceniona za konkurs „Zalogowani” organizowany w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”.

Nagrody zostały wręczone w Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Z rąk prezydent Świdnicy statuetkę odebrał Andrzej Panas, wieloletni prezent Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, ale też pomysłodawca konkursu „Zalogowani”. To właśnie za tę inicjatywę, która ma poszerzać wiedzę i rozwijać umiejętności młodzieży z zakresu przedsiębiorczości oraz za jej aktywne współorganizowanie w ramach projektu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”, zostało przyznane wyróżnienie. Nie pominięto także roli stowarzyszenia jako fundatora nagród dla laureatów konkursu, wręczanych na uroczystej gali tego programu. Uznano również wartość udziału SPIKS-u w organizacji Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej, w którym młodzież ma możliwość spotkania się z technicznymi i branżowymi szkołami ponadpodstawowymi oraz pracodawcami z terenu Świdnicy.

Jedna z najstarszych organizacji biznesowych w regionie została doceniona w kategorii „Turystyka i Krajoznawstwo ”. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich znalazło się w gronie 12 świdnickich organizacji pozarządowych nagrodzonych za działalność w 2023 roku. Trudno byłoby sobie wyobrazić nasze miasto i jego funkcjonowanie bez NGO-sów. Fundacje i stowarzyszenia są naszymi cennymi partnerami w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Wiemy jak dużo serca wkładacie w swoją pracę, ile pasji, energii i dobra przekazujecie każdym swoim działaniem. Dziękujemy za to i życzymy Wam niewyczerpalnych pokładów energii, abyście mogli z uśmiechem realizować kolejne ciekawe inicjatywy – mówiła prezydent Beata Moskal-Słaniewska 28 lutego w Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw w Świdnicy.

Nagrody otrzymali także:

W kategorii „Kultura i sztuka”:

 • Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej

W 2023 roku Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej wydało 50. tom „Rocznika Świdnickiego”, periodyku ukazującego się od 1973 roku.

Artykuły publikowane w kolejnych tomach „Rocznika Świdnickiego” pisane były i są nadal przez: architektów, dziennikarzy, historyków, muzyków, twórców kultury, socjologów, polityków, urzędników, nauczycieli, archeologów, historyków sztuki, ale też duchownych i pasjonatów różnych dziedzin. Tematyka artykułów w „Roczniku” dotyczy historii naszego miasta i regionu. Opisywane są m.in.: zabytki, szkoły, fortyfikacje, różne instytucje, zakłady pracy, ale też osoby zasłużone dla Świdnicy czy też aktywne w różnych dziedzinach życia miasta i regionu. Poruszane zagadnienia dotyczyć mogą wszelkich aspektów lokalnego życia np.: opowieści o zegarze ratuszowym, historii świdnickich neonów, rekonstrukcji biografii miejscowych księżniczek, czy kulisów obrony twierdzy świdnickiej. Bardzo wartościowymi rozdziałami, a wymagającymi żmudnej pracy, są zamykające każdy rocznik podsumowania, statystyki, zestawienia oraz chronologiczny przegląd wydarzeń.

„Rocznik Świdnicki” od pół wieku stanowi ogromny wkład w dorobek kulturalny Świdnicy. Dzięki społecznej pracy wielu osób – członków Towarzystwa mieszkańcy i nie tylko, mają dostęp do naukowych oraz popularnonaukowych opracowań na temat historii i współczesności miasta oraz regionu. Ma to ogromny wpływ na integrowanie naszej lokalnej społeczności wokół naszej Małej Ojczyzny.

 • Fundacja Dobrej Muzyki

Rok 2023 był kolejnym rokiem organizacji przez Fundację Dobrej Muzyki Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. Christiana Schlaga (VIII edycja). Od czerwca do października w Kościele Pokoju w Świdnicy rozbrzmiewała muzyka organowa w wykonaniu muzyków z Polski i zagranicy. Fundacja pozyskuje środki na to przedsięwzięcie zarówno z budżetu miasta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też od innych podmiotów, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonawczy. Festiwal Schlaga wzbogaca ofertę kulturalną Świdnicy, przyciąga turystów, popularyzuje muzykę organową. Organizacja koncertów sprzyja nie tylko propagowaniu repertuaru organowego, ale także wiedzy z zakresu historii muzyki dzięki krótkim prelekcjom – wprowadzeniom nt. repertuaru i instrumentu, na początku każdego koncertu. Dzięki temu także zwiększa się wiedza na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego – tj. świdnickiej, przedwojennej fabryki organów piszczałkowych Schlag & Söhne. Kościół Pokoju bowiem wyposażony jest w organy tej właśnie firmy.

W kategorii „Historia, ochrona dóbr kultury i tradycji”:

 • Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „SRH Świdnica”

Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych działa formalnie od 2018 roku, zaś nieformalnie już od roku 2012. Organizacja skupia ludzi z pasją, którzy odtwarzają historyczne postaci, czy wydarzenia z historii Polski w niekonwencjonalny sposób, aby nie popadły w zapomnienie. Zajmuje się organizacją widowisk oraz inscenizacji historycznych. W 2023 roku po raz kolejny członkowie Stowarzyszenia współtworzyli obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Zaprezentowali widowisko historyczne, gdzie widzowie ci młodsi i też starsi, zapoznali się bądź przypomnieli sobie fakty z naszej historii w ciekawy, nietuzinkowy sposób.

 • Towarzystwo Miłośników Lwowa I Kresów Południowo – Wschodnich  (oddział W Świdnicy)

Wśród celów działania Towarzystwa jest m.in. pielęgnowanie dorobku historycznego Lwowa  i Małopolski Wschodniej jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczypospolitej. Dlatego w 2023 roku po raz drugi stowarzyszenie zorganizowało Świdnicki Bieg Orląt Lwowskich. „Orlęta Lwowskie” – tak okrzyknięto młodocianych obrońców miasta, którzy w 1918 roku bronili go przed atakami wroga ze wschodu. Jest to bieg bardzo symboliczny, ponieważ w walce o Lwów zginęło ponad tysiąc czterysta dzieci, a najmłodszy z nich Janek Kukawski miał zaledwie dziewięć lat. Stąd też do Biegu zapraszane są tylko 9-latki. Towarzystwo zorganizowało ten bieg, aby uczcić pamięć poległych młodych Orląt oraz by przekazywać kolejnym pokoleniom także bolesne karty z naszej historii. W 2023 roku ponad 200 dzieci z siedmiu świdnickich szkół podstawowych przebiegło przez Rynek, oddając w ten sposób hołd swoim rówieśnikom sprzed ponad stu lat. Uczestnicy pokonali dystans 1421 metrów dla upamiętnienia 1421 dzieci, które walczyły o odradzającą się Ojczyznę.

W kategorii „Ochrona i promocja zdrowia:

 • Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM”

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum działa na rzecz osób chorych, w terminalnej fazie choroby nowotworowej od 30 lat. Ich celem jest stworzenie jak najlepszej jakości życia osób chorych w ostatniej fazie choroby, stąd też ich działania skupiają się na łagodzeniu dolegliwości z tym związanych, tak aby chorzy mogli spędzić w domu z bliskimi ostatnie chwile swojego życia. Hospicjum ponadto, stara się budować świadomość mieszkańców miasta na temat swojej działalności oraz tego jak stworzenie odpowiednich warunków może wpłynąć „pozytywnie” na chorego i jego otoczenie w tym trudnym dla nich okresie.

W kategorii „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”:

 • Stowarzyszenie – Świdnicka Grupa Biegowa

Świdnicka Grupa Biegowa skupia w swoich szeregach ok. 70 biegaczy ze Świdnicy i okolic. Grupa regularnie organizuje wycieczki i treningi biegowe oraz zajęcia tabaty. ŚGB z własnej inicjatywy organizuje cieszące się dużą popularnością Świnickie Czwartki Lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży, w których udział bierze łącznie ok. 1200 osób. W 2023 roku ŚGB podjęło się także organizacji pierwszego cyklu Świdnickich Biegów Parkowych, składającego się z 4 biegów. ŚGB organizuje również coroczny Bieg Noworoczny ZUPBADURA oraz Letnie Grand Prix – cykl biegów na 5 km po bieżni. Członkowie grupy bardzo aktywnie włączają się we wszystkie inicjatywy sportowe w mieście działając całkowicie społecznie. Organizują biegi okazjonalne takie jak: Bieg EndoMama, bieg dla schroniska dla zwierząt itp. W 2023 roku ŚGB pozyskała dofinansowanie z projektu Mikrogranty na Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne.

W kategorii „Edukacja i działania na rzecz dzieci i młodzieży”:

 • Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut unum sint”

Z przedszkolem Ut Unum Sint Gmina Miasto Świdnica współpracuje już od ponad 30 lat, wspierając ich działalność, udzielając dotacji. Fundacja prowadzi nieodpłatnie przedszkole dla dzieci z rodzin uboższych, szukając tym samym wsparcia dla swojej działalności wśród dobroczyńców. Dzieci poza opieką w przedszkolu mają zapewnione także posiłki w ramach programu „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej. W czasie wzmożonej migracji rodzin z obszarów objętych wojną w Ukrainie, chętnie współpracowała z Wydziałem Edukacji przyjmując sporą liczbę dzieci z tych rodzin do swojego przedszkola udzielając im kompleksowego wsparcia.

 • Świdnickie Stowarzyszenie Oświatowe „Bliżej Dziecka”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” działa na rzecz dzieci, mieszkańców Świdnicy – nieodpłatnie. Każdego roku szkoła angażuje się w liczne projekty pozyskując wsparcie dla swoich uczniów z różnych źródeł. W czasie wzmożonej migracji rodzin z obszarów objętych wojną w Ukrainie, chętnie współpracowała z Wydziałem Edukacji przyjmując sporą liczbę dzieci z tych rodzin do swojej szkoły oraz oddziału przedszkolnego udzielając im wsparcia.

 • Fundacja Z Innej Bajki

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci, propagowanie idei świadomej edukacji, wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży by sytuacja materialna nie stanowiła bariery w dostępie do rozwoju i edukacji, a także pomaganie osobom z niepełnosprawnością. Fundacja organizuje lekcje skierowane do dzieci i młodzieży oraz konferencje dla rodziców i nauczycieli dla przełamania barier w kontaktach z niepełnosprawnościami i pogłębiania świadomości o autyzmie.

W kategorii „Ekologia, ochrona zwierząt, ochrona dziedzictwa przyrodniczego”:

 • Fundacja Mam Pomysł

Fundacja Mam Pomysł realizuje zadanie publiczne pn. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Pogodnej w Świdnicy, zajmują się opieką nad porzuconymi i potrzebującymi zwierzętami. Działalność Fundacji przyczynia się do poprawy dobrostanu zwierząt w naszej społeczności, zapewniając im bezpieczne schronienie, opiekę weterynaryjną oraz szansę na nowy, kochający dom. Ponadto, Fundacja prowadzi aktywną edukację społeczną w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami oraz promuje adopcje zwierząt m.in. poprzez media społecznościowe, prowadzenie strony internetowej schroniska wraz ze zdjęciami oraz opisami zwierząt proponowanych do adopcji. FMP przyczynia się w dużej mierze do promocji wolontariatu – współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, tworzenie projektów współpracy z firmami oraz darczyńcami na rzecz zwierząt.

W kategorii „Turystyka i krajoznawstwo”:

 • Świdnickie Towarzystwo Partnerstwa Miast

Jest organizacją, która od już ponad 30 lat pielęgnuje i wspomaga oraz często samodzielnie kreuje nasze kontakty międzynarodowe. Ideą przewodnią Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast jest działanie w duchu Europejskiej Wspólnoty Narodów, ale także przyjaźni pomiędzy obywatelami. Symbolicznym i szczególnym tego wyrazem jest długoletnia i ugruntowana od 1991 roku przyjaźń z miastem partnerskim w Niemczech – Biberach. Zeszłoroczne „Tygodnie Polskie” były tejże autentycznej przyjaźni najlepszym symbolem i wyrazem. Wizyta władz miasta Świdnicy w geście podziękowania za niezwykle hojną pomoc poszkodowanym i ofiarom wojny w Ukrainie, miała w zeszłym roku szczególne znaczenie.

w kategorii „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”:

 • Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy

Współorganizuje wraz z miastem Świdnica Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej, propagując kształcenie zawodowe oraz świdnicki rynek pracy wśród młodzieży. We współpracy ze świdnickimi firmami oraz miejskimi szkołami podstawowymi i ponadpodstawowym realizuje projekt ”Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu”, który koncentruje się na podniesieniu u młodych ludzi zainteresowania techniką. Ponadto jest liderem projektu „Aktywizacja zawodowa imigrantów z Ukrainy”, zrealizowanego w partnerstwie z Urzędem Miejskim. Sudecką Izbą Przemysłowo Handlową. Angażuje się w działania Klastra Świdnicka Energia Odnawialna.

Wyróżnienia przyznano dla:

 • Krystyny Barteli, Ewy Wazdrąg, Wiesława Rośkowicza i Stanisława Kotełko

za pracę społeczną na rzecz tworzenia „Rocznika Świdnickiego”.

 • Moniki Masłowskiej

za wspieranie środowiska świdnickich seniorów, aktywizację i edukację kulturalną osób w wieku senioralnym (zrzeszonych m. in. w Klubach Seniora oraz Domu Dziennego Pobytu Senior – Wigor)

 • Młodzieżowej Rady Miasta

za  działania podejmowane na rzecz młodzieży,  m. in. za współorganizację debaty pod hasłem „Młodzież Przyszłością Europy”.

 • Natalii Chmielarskiej – Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy

za podejmowanie działań, które inspirują młodzież i zachęcają do  aktywności obywatelskiej oraz do angażowania się w wolontariat.

/oprac./
/komunikat – UM w Świdnicy/
/Zdjęcia: prezydent Świdnicy – facebook/

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014