Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Starostowie o inwestycjach

Kto jako pierwszy zaproponował przebieg korytarza drogowego do autostrady A4 i dlaczego na jednym odcinku droga idzie szerokim łukiem opowiadali starostowie przedsiębiorcom.

W środowy wieczór 18 sierpnia gośćmi comiesięcznego spotkania Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich byli starosta Zygmunt Worsa i wicestarosta Ryszard Wawryniewicz. Opowiadali o inwestycjach prowadzonych przez powiat, w szczególności o trwającej od blisko dwóch miesięcy budowie korytarza drogowego do A4. – To największa inwestycja prowadzona przez powiat ziemski w Polsce – mówił Zygmunt Worsa. – Jej koszt to 110 mln zł, gdy całoroczny budżet powiatu po stronie wykonań wynosi 126 mln. Inwestycja rozpoczęła się 26 maja 2010 r. Wówczas wbita została symbolicznie pierwsza łopata pod budowę korytarza do A4. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu świdnickiego: gmin – Żarów, Jaworzyna Śląska, Świdnica i Świdnica Miasto; obręby ewidencyjne: Łażany, miasto Żarów, Piotrowice Świdnickie, Nowice, Bagieniec, Sulisławice, Zawiszów, Świdnica: Osiedle Młodych.

Początek nowego odcinka drogi powiatowej nr 3396D znajduje się w km 3 487,000 istniejącej drogi powiatowej nr 3396D i kończy włączeniem w drogę wojewódzką nr 382. Projektowana długość drogi wynosi 13 076,00 km. Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 3396D posiada połączenia z istniejącym przebiegiem drogi powiatowej o tym samym numerze poprzez trzy skrzyżowania skanalizowane (skrzyżowanie nr 1, rondo nr 1, rondo nr 2). Poprzez skrzyżowanie skanalizowane czterowylotowe projektowany odcinek krzyżuje się z drogą powiatową nr 2880D, natomiast przez zwykłe czterowylotowe z drogami powiatowymi nr 2937D i 2940D.

Na szlaku projektowana droga przecina drogi gminne, często o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej, z którymi łączy się w formie zjazdów. Inwestycja kończy się włączeniem poprzez rondo duże czterowylotowe (docelowo pięciowylotowe – dojdzie włączenie tzw. Małej Obwodnicy Świdnicy) w drogę wojewódzką nr 382. Wszystkie wloty projektowanego ronda są skanalizowane. Tutaj będzie następowało rozdzielenie ruchu tranzytowego, ruchu do Świdnicy i ruchu do Stref Ekonomicznych.

Obecnie trwa wycinka drzew na części terenów przeznaczonych pod inwestycję. Na odcinku 13 km jest już zdjęty humus.

Warto wspomnieć o nazwiskach, bo za rok, kiedy będzie ta droga otwierana, ojców sukcesu będzie wielu – mówił Ryszard Wawryniewicz. – Jedno jest bardzo istotne. To Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy, który jako pierwszy w czasie spotkania przy piwie w Cafe7 narysował przebieg tej drogi. I trzeba powiedzieć, że ze wszystkich planowanych przebiegów właśnie ten jest najbliższy ostatecznemu.

Przedsiębiorcy, którym starosta Worsa na mapie pokazywał przebieg drogi, zainteresowali się, czemu w jednym miejscu zatacza ona dość szeroki łuk. – Bo musieliśmy ominąć 27 słupów energetycznych – mówił starosta. – Koszt ich przeniesienia wyniósłby aż 70 mln zł, a w dodatku o przeniesieniu każdego jednego z nich trzeba informować z rocznym wyprzedzeniem. Łatwiej było je ominąć.

Rozmawiano także o południowej obwodnicy Świdnicy. Maciej Orski zapytał, dlaczego jest ma ona być budowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, podczas gdy korytarz do A4 budują samorządy. – Korytarz do A4 powinien być co najmniej drogą wojewódzką, jeśli nie krajową. A powstaje tylko dlatego, że wzięły się za to samorządy – odpowiadał Ryszard Wawryniewicz. – Ponadto nasza inwestycja jest nieporównanie tańsza niż budowa obwodnicy, bo tam mówi się o kwocie rzędu nawet pół miliarda złotych.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014