Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Statuetka dla Galessu – certyfikaty dla wiarygodnych

W grupie uhonorowanych statuetkami znalazła się świdnicka firma Galess. To drugie z kolei wyróżnienie, przyznane przez kapitułę BCC. Uroczystość wręczenie dyplomów i statuetek miała miejsce we wrocławskim Ratuszu 8 lipca. Wśród honorowych gości obecny był wojewoda Stanisław Łopatowski, który od początku wspiera ideę uhonorowania w ten sposób najlepszych firm regionu.

 

„Cel tych certyfikatów nie zmienia się – to sposób wyróżnienia i uhonorowania tych firm, które wpływają na wizerunek Dolnego Śląska i miast, z których się wywodzą. Zyski, jakie osiągają te przedsiębiorstwa oznaczają także zyski dla regionu” – mówił wojewoda.

Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC Janisław Muszyńki podkreślił, że jego zdaniem czas dla biznesu nie jest w tej chwili zły. Ważnym wydarzaniem jest przyjęcie przez Parlament ustawy o swobodzie gospodarczej. Ustawa była bardzo oczekiwana przez środowiska biznesowe, choć istniała obawa, że zostanie ona mocno okrojona. Tymczasem zapisy są zgodne z oczekiwaniami środowiska.

Janisław Muszyński podkreślił, że tylko dobra, zdrowa konkurencja wyzwala dobrą jakość i efektywność. Certyfikaty Loży Dolnośląskiej BCC to potwierdzenie osiągania tych celów przez firmy. W tej chwili 69 przedsiębiorców Dolnego Śląska certyfikatami takimi zostało nagrodzonych. Kanclerz wyraził nadzieje, że w ten sposób budowana jest „I liga firm dolnośląskich”.

Podczas wrocławskiej uroczystości certyfikatami lub statuetkami nagrodzono w sumie 22 firmy. Cztery z nich, w tym między innymi Invest Park, spółka zarządzająca Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną debiutowała wśród wyróżnionych.

Galess, podobnie jak 6 innych firm, wyróżniony został tym razem statuetką. To drugie – po uzyskaniu certyfikatu, który przyznany został świdnickiej spółce w roku ubiegłym – stopień wyróżnienia. Jest to potwierdzenie, że firma nadal spełnia standardy i wymogi stawiane przez kapitułę. Z rąk wojewody i przedstawicieli Loży statuetkę autorstwa Anny Domańskiej, odbierał prezes Galessu Edward Szywała. W uroczystości towarzyszyli mu żona Anna oraz przedstawiciele firmy, pełnomocnicy Zarządu Piotr Lepak-Przybyłowicz i Stanisław Lipiński.

– Każde wyróżnienie firmy, każda nagroda czy certyfikat, to potwierdzenie naszej wiarygodności ekonomicznej i etycznej. Jesteśmy otwarci, okazujemy informacje dotyczące firmy, bo wiemy, że prowadzimy ją według jasnych, klarownych metod. Dla firm zachodnich, a coraz częściej także i polskich, tego typu wyróżnienia mają przy ewentualnej współpracy kolosalne znaczenie. Dlatego właśnie uważam, że warto ubiegać się o takie honorowe nagrody. Poza tym występując w tak szacownym gremium zapewniamy sobie dobrą promocję – tłumaczy Edward Szywała.

Kto zatem ubiegać się może o otrzymanie ceryfikatu? Jak wyjaśnił prof. Wrzecioniarz, współpracujący z Kapitułą, kryteria są ostre i od początku niezmienne. Firma posiadać musi certyfikat jakości, musi być zlokalizowana na terenie Dolnego Śląska i zatrudniać Dolnoślązaków, musi uzyskiwać dodatni wynik finansowy i wzrost produktywności. Prócz tego warunkiem koniecznym jest brak zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa, przestrzegania kodeksu pracy i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.

Dodatkowe wymogi to dokonania dla Dolnego Śląska, działania w zakresie ochrony środowiska i podnoszenie kwalifikacji pracowników.

W Kapitule Certyfikatów Dolnośląskiej Loży BCC zasiadają: Janisław Muszyński, Bożena Mechla, Janusz Seńczuk, Krzysztof Mojzych, Józef Pupka, Jan Bujko, Paweł Ciesielski i Zbigniew Szczypiński. Uroczystość prowadził dyrektor Loży Krzysztof Mojzych, a sponsorem spotkania była Polska Telefonia Cyfrowa – Era Biznes.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014