Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

„Świdnica – moje miasto” – regulamin konkursu

Wygraj konkurs „Świdnica – moje miasto”
– jedź do europejskiej stolicy

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz „Wiadomości Świdnickie” zapraszają świdnickie szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w XI edycji konkursu „Świdnica – moje miasto”. Główną nagrodą jest wyjazd do jednej z europejskich stolic, a fundatorem tej i innych indywidualnych nagród rzeczowych jest Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.

Szkoły zainteresowane uczestnictwem w konkursie prosimy o wystawienie trzyosobowych reprezentacji. Każda szkoła może wystawić tylko jedną drużynę. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Konkurs dotyczyć będzie przemian polityczno – społecznych w Polsce i w Świdnicy w ostatnim dwudziestopięcioleciu.
Merytoryczny nadzór nad konkursem sprawuje zespół pracowników naukowych Muzeum Dawnego Kupiectwa pod kierownictwem dyr. Wiesława Rośkowicza.

Uczestnicy konkursu otrzymają do odpowiedzi pisemny test wyboru obejmujący 30 pytań. W przypadku niewyłonienia zwycięzców po pisemnym teście, który trwa 45 minut, przewidziana jest ustna dogrywka.

Laureaci otrzymają nagrody: I miejsce (nagroda indywidualna) – wyjazd do europejskiej stolicy, II miejsce (nagroda indywidualna) i III miejsce (nagroda indywidualna) – cenne nagrody rzeczowe.Szkoła, której reprezentanci zdobędą najwięcej punktów (suma punktów testu) otrzyma specjalną nagrodę ufundowaną przez „Wiadomości Świdnickie”. Konkurs rozpocznie się o godzinie 11.00 w dniu 27 maja 2014 r. (wtorek) w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej ul. Rynek 1A w Świdnicy, nagrody zostaną wręczone w dniu 4 czerwca. O dokładnym terminie poinformujemy laureatów osobno.

Drużyny biorące udział w konkursie należy zgłosić pisemnie (z podaniem nazwisk członków zespołu i ich opiekuna) na adres do korespondencji: Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich, ul. Jagienki 2-4, 58-100 Świdnica , lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@spiks.org.pl– do dnia 21 maja 2014 roku.

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu będzie można uzyskać u pana Zbigniewa Malickiego z Muzeum Dawnego Kupiectwa: tel. 74/852-12-91, lub e-mail: muzeum_biblioteka@poczta.onet.pl

Literatura:
1. A. Odachowska-Mazurek, Przedsiębiorczość z ludzką twarzą. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich wczoraj i dziś, [w:] Rocznik Świdnicki 2009, T. 37, s. 137-150.
2. B. Moskal-Słaniewska, Dwadzieścia lat samorządności. Samorząd świdnicki w latach 1990-2010, [w:] Rocznik Świdnicki 2010, T. 38, s. 115-169.
3. S. Roszak, J. Kłaczkow, Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa 1, Warszawa 2011, s. 338-343.
4. Strona internetowa Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich: https://spiks.org.pl/

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014