Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Świdnica – moje miasto

Już po raz szósty Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich wraz z Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz redakcją „Wiadomości Świdnickich” organizuje dla świdnickich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych konkurs historyczny zatytułowany „Świdnica – moje miasto”.

 

Konkurs dotyczyć będzie historii, zabytków oraz wiedzy o współczesnej Świdnicy, a główną nagrodą będzie jak co roku wyjazd do jednej z europejskich stolic, a fundatorem tej i innych nagród rzeczowych jest nasze stowarzyszenie.

Merytoryczny nadzór nad konkursem sprawuje zespół pracowników naukowych Muzeum Dawnego Kupiectwa pod kierownictwem dyrektora Wiesława Rośkowicza. O konkursie przypominamy na łamach „Wiadomości Świdnickich”, które po jego rozstrzygnięciu opublikują także wyniki.

Konkurs odbędzie się już 17 czerwca 2009 roku w godzinach przedpołudniowych, zaś nagrody zostaną wręczone w tym samym dniu podczas wieczornego spotkania członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014