Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

T-Park dla przedsiębiorców

Uczestnikiem środowego spotkania SPiKŚ w dniu 22 października był Krzysztof Urbański – menadżer Dolnośląskiego Parku Technologicznego „T-Park”. Przedstawił on cele i główne założenia oferty dla inwestorów instytucji, która tworzy się w tej chwili na pograniczu Wałbrzycha i Szczawna Zdroju.

Misją Parku Technologicznego jest bezpośrednie wzmocnienie konkurencyjności Szczawna Zdroju i regionu wałbrzyskiego, a pośrednio także całego Dolnego Śląska poprzez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, wypracowanie modelowej współpracy z regionalnymi centrami badań i rozwoju oraz wzmacnianie przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu. Do misji T-Parku należy również pobudzanie aktywności zawodowej regionalnej społeczności, a także poprawa spójności ekonomicznej mikroregionu z pozostałą częścią Dolnego Śląska, Polski i regionami Unii Europejskiej.

Utworzenie i rozwój Dolnośląskiego Parku Technologicznego ma stanowić istotny element podnoszący inwestycyjną atrakcyjność regionu powodujący zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych tworzących nowe, atrakcyjne miejsca pracy. Jest to szczególnie ważne dla regionu wałbrzyskiego, w którym negatywne skutki koniecznej restrukturyzacji gospodarczej były odczuwane szczególnie dotkliwie.

Celem działalności T – Parku jest stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze standardami przyjętymi w krajach Unii Europejskiej obszaru do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w działalność opartą na nowoczesnych technologiach, wyróżniającego się dogodną lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą, niskimi kosztami korzystania z majątku produkcyjnego oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi wraz z systemem wsparcia finansowego. W pierwszym etapie przygotowano działki inwestycyjne pod lokalizację firm produkcyjnych i usługowych, wybudowano nowe drogi jako elementy regionalnego układu komunikacyjnego i doprowadzono potrzebne media (sieci energetyczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne). Zbudowano także główny budynek T-Parku, wykorzystywany jako centrum badań i rozwoju, pełniący jednocześnie funkcję inkubatora firm technologicznych, centrum spotkań biznesu z nauką, laboratorium, ośrodka konferencyjnego i siedziby organu zarządzającego T-Parkiem.

Co oferuje „T-Park” przedsiębiorcom? Między innymi grunty pod inwestycje na uzbrojonych terenach, wsparcie instytucji otoczenia biznesu, ciekawe, nowoczesne powierzchnie biurowe. Preferowane branże w Dolnośląskim Parku Technologicznym „T-Park” to:

– motoryzacja,

– budownictwo i materiały budowlane,

– informatyka,

– elektronika,

– telekomunikacja,

– medycyna uzdrowiskowa.

Więcej informacji zasięgnąć można na stronie www.t-park.pl lub poprzez bezpośredni kontakt z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Wysockiego 10

58 – 300 Wałbrzych

tel. (+48) (74) 888 09 27

fax. (+48) (74) 842 35 66

e-mail: info@t-park.pl

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014