+

Leszek Balcerowicz na Świdnickim Forum Gospodarczym