Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Unijne prezentacje

Ryszard Sobański na spotkaniu członków SPiKŚ 18 października przedstawił kolegom informacje, dotyczące funduszy unijnych, które mogą być pozyskiwane przez polskich przedsiębiorców. Podczas prezentacji dowiedzieć się można było o planach i celach pomocy europejskiej w najbliższych latach, szczególnie w latach 2007-2013.

Ryszard Sobański przedstawił także możliwości pozyskania środków z obecnie funkcjonujących programów, przy realizacji których pozostały rezerwy finansowe. Zadeklarował jednocześnie koleżeńską pomoc i szczegółowe odpowiedzi na pytania tych kolegów, którzy chcieliby skorzystać z indywidualnej pomocy i podpowiedzi.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014