Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

W Radzie Gospodarczej

Na marcowym posiedzeniu Zarząd SPiKŚ wyraził zgodę na przystąpienie Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich do Dolnośląskiej Rady Gospodarczej. Pierwsze spotkanie Rady odbyło się 11 stycznia tego roku, a patronem całego przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski.

 

Cele Rady to:  

–         stworzenie i aktualizacja wspólnego programu międzynarodowych inicjatyw gospodarczych, –         konsultowanie i wyrażanie stanowiska w sprawach gospodarczych, które w szczególności dotyczą strategii rozwoju województwa dolnośląskiego oraz programów rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, –         koordynacja wspólnych inicjatyw gospodarczych, –         współpraca z Regionalnym Biurem Województwa Dolnośląskiego w Brukseli, –         wspierani doradztwa gospodarczego dla dolnośląskich przedsiębiorców.  

Skład Rady Gospodarczej określono jako otwarty – wstępować doń mogą organizacje gospodarcze i instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości. Pod porozumieniem, jakie zawarto w styczniu, podpisy swoje złożyli Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski oraz jego zastępca Szymon Pacyniak oraz reprezentanci 17 organizacji i instytucji, związanych z biznesem.

Uczestnictwo w Radzie Gospodarczej nie wiąże się z żadnymi opłatami ani szczególnymi obowiązkami. Obowiązek prowadzeni obsługi spoczywa na Urzędzie Marszałkowskim.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014