Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Walne – na wrzesień

 

Choć frekwencja odpowiadała wymogom formalnym, członkowie SPiKŚ postanowili przerwać Walne Zgromadzenie i kontynuować obrady na wrześniowym spotkaniu.

 

Zarząd SPiKŚ wnioskował m.in. o podwyższenie składek członkowskich. Uznano, że taka edycja, choć otrzymała rekomendację Klubu 25, musi być przedyskutowana w szerszym gronie. Inne zagadnienia, które prawdopodobnie będą omawiane we wrześniu, to zmiany w statucie, regulujące sposób i tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia.

Na lipcowym spotkaniu obecnych było 24 z 40 członków SPiKŚ.

   

   

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014