Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Walne zdecydowało

15 listopada odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich. Z zaproszenia skorzystała wystarczająca ilość członków, by obrady były prawomocne. Przewodniczenie spotkania powierzono Edwardowi Szywale, Honorowemu Prezesowi SPiKŚ. Jednym z omawianych tematów była sprawa Kodeksu Etyki, który został kilka miesięcy wcześniej przedłożony kolegom do rozważenia. Po wymianie argumentów członkowie SPiKŚ zdecydowali się jednak nie przyjmować dokumentu. Za taką decyzją było 12 osób. Przyjęcia Kodeksu chciało 9 osób, 8 – wstrzymało się od głosu. Przeważył argument, że niepotrzebne jest tworzenie specjalnego kodeksu, jeśli wiele zasad zachowania i procedury zawarte są w regulaminach wewnętrznych stowarzyszenia. Od lat także w stowarzyszeniu funkcjonuje Sąd Koleżeński, który przez ten czas był niemal „bezrobotny” z powodu braku zgłoszonych spraw. To dowód na to, iż koledzy znają odpowiednie normy etyczne i przestrzegają ich na co dzień.

Innym argumentem było to, że by się znaleźć w gronie SPiKŚ, trzeba spełnić szereg formalności i przejść dość szczelne „sito rekrutacyjne” – mieć osoby wprowadzające, cieszyć się nienaganną opinią w środowisku biznesowym i przejść pomyślnie weryfikację, jakiej podczas tajnego głosowania dokonują członkowie Klubu 25. W trakcie obrad znaczną większością głosów dokonano zmian w obowiązującym statucie SPiKŚ. Pierwsza zmiana dotyczyła wyboru prezesa-elekta, który wybierany będzie na rok przed upływem kadencji aktualnie działającego zarządu. Prezes-elekt nie stanie się automatycznie członkiem zarządu, zyska jednak prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz wykonawczych SPiKŚ. Pozwoli to na skuteczne płynne przejęcie spraw i obowiązków przez nowego prezesa. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami wybory nowego prezesa powinny się odbyć na początku 2007 roku. Kolejna zamiana w statucie dotyczyła częstotliwości i okresu organizowania walnego zgromadzenia. Zrezygnowano z dotychczasowego pomysłu przygotowywania i przeprowadzania dwóch walnych zgromadzeń w ciągu roku – na wiosnę i w listopadzie. Od przyszłego roku walne odbywać się będzie raz w roku – w styczniu. Dotyczyć będzie przede wszystkim oceny realizacji zadań w roku poprzedzającym i oceny prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014