Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Wojewoda wśród gości

Tradycją stało się, że podczas Gali Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich gości osobę specjalną, związaną z gospodarką czy polityką. Tym razem 19 czerwca zaproszenie przyjął Aleksander Marek Skorupa, Wojewoda Dolnośląski.

 

W swoim wystąpieniu wojewoda mówił o perspektywach, jakie stoją przed Dolnym Śląskiem, szczególnie w kontekście przyszłych programów unijnych, które mogą być źródłem dofinansowania wielu inwestycji infrastrukturalnych. Największą troskę władz budzi stan sieci komunikacyjnych, zarówno drogowych, jak i kolejowych. Wojewoda wiele miejsca poświęcił na przedstawienie pespektyw wspólnych działań różnych szczebli samorządów w tym zakresie.

Wiele miejsca i czasu poświęcił także na przedstawienie sytuacji gospodarczej, na ukazaniu potencjału Dolnego Śląska. Takim jest wciąż na pewno przemysł wydobywczy, który pozostaje pod głęboką uwagą władz wojewódzkich.

Jedno jest pewne – region dolnośląski ma w sobie olbrzymi potencjał, który powinien właściwie wykorzystywać. A do tego potrzebna jest spójna i konsekwentnie realizowana strategia.

Wojewoda Skorupa uczestniczył także w uroczystości wręczania nominacji i wyróżnień tegorocznym laureatom Statuetki SPiKŚ.

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014