Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Wspomnienie o Tadeuszu Mazowieckim

Edward Szywała, Prezes Honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich: Z głębokim żalem odbieramy wiadomość o śmierci Tadeusza Mazowieckiego, człowieka, który wpisał się na stałe w najnowszą historię Polski. W jego historii znalazła się także karta, związana ze Świdnicą. Kilka lat temu, gdy przyznawaliśmy mu Diament Wolności, przygotowaliśmy kilka zdań laudacji, które dziś pragnę przytoczyć, bo jest nadal aktualna. Nie mógł nas już wtedy odwiedzić ze względu na stan zdrowia, ale wymienialiśmy serdeczną korespondencję, zawsze przekazywaliśmy pozdrowienia, na które odpowiadał.

 

„Znak V – znak Victorii – zwycięstwa, uniesione do góry palce – taki gest Tadeusza Mazowieckiego zapamiętaliśmy z dnia 12 września 1989 roku, gdy Sejm wybrał pierwszy rząd III Rzeczpospolitej. Zdjęcie, obrazujące to wydarzenie, publikowane jest niemal w każdym podręczniku historii.

Tadeusz Mazowiecki stanął na czele tego pamiętnego rządu, mając świadomość ogromnego zadania i wielkiej misji. Trzeba było poświęcić się dla niej całkowicie. Udało się, mimo że czasu na reformy był mniej, niż się początkowo wydawało. Rząd Mazowieckiego wprowadził Plan Balcerowicza i zmienił podstawy ustrojowe kraju. Przeprowadził Polskę przez najtrudniejszy okres transformacji. A udało się to między innymi dzięki spokojowi, rozwadze i kompromisowemu, lecz konsekwentnemu postępowaniu swojego szefa.

W 1989 roku nawoływał Mazowiecki do tego, by Polacy wyplenili w sobie nienawiść, która jest niezwykle destrukcyjną rzeczą. Ten apel powinniśmy nieustannie pamiętać. Nie da się konstruktywnie budować niczego, nie mając poczucia jedności.

Za stałe poszukiwanie rozwiązań, które mają na względzie dobro ogółu, za wiarę w pokojowe współżycie ludzi, za wszystko to, co uczynił Tadeusz Mazowiecki nie tylko dla Polski, ale dla odradzającej się Europy, otrzymał On Diament Wolności.”

To smutne, że o tym wielkim Polaku, wielkim Człowieku, mówimy już w czasie przeszłym. Wszedł do panteonu tych, którym winniśmy wdzięczność za to, że nasz kraj przeszedł czas transformacji i że dziś żyjemy w demokratycznej, wolnej Polce. Profesor Bolesław Geremek, Jacek Kuroń, a teraz Tadeusz Mazowiecki – to symbole, którym powinniśmy oddawać nieustanną cześć.

 

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014