Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica
Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
Dane kontaktowe: +48 696 086 546 |biuro@spiks.org.pl |Facebook

Zaproszenie na Forum

Na ręce prezesa Janusza Szostaka przesłano zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Forum Gospodarczym, które odbędzie się w dniach 9-10 czerwca w Świdnicy. Prezes Szostak zachęca do udziału w nim wszystkich kolegów, szczególnie w części dotyczącej prezentacji inwestorów zewnętrznych. Prezentacje te będą miały miejsce w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, współorganizatora Forum, w piątek, 9 czerwca od 14.00 do 17.00.

„W naszych założeniach ten element Forum miałby być poświęcony prezentacjom międzynarodowych koncernów przed grupą lokalnych i regionalnych przedsiębiorców zarówno reprezentujących przemysł jak i usługi. Krótka prezentacja mogłaby przybliżyć świdnickim podmiotom gospodarczym Państwa zamierzenia inwestycyjne oraz zwrócić uwagę na potencjalne obszary przyszłej kooperacji. Przewidzieliśmy dla Państwa, o ile uznacie ten pomysł za interesujący, możliwość 15 – minutowego wystąpienia z możliwością skorzystania z urządzeń audiowizualnych, takich jak odtwarzacz wideo, rzutnik multimedialny itd.” – informuje Waldemar Skórski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Uczestnicy Forum będą mogli także w okresie późniejszym, we wrześniu, uczestniczyć w zorganizowanej w zupełnie nowej formule Targach Świdnickich. Przyjęcie potwierdzeń uczestnictwa, przyjęcie zgłoszeń do udziału w prezentacjach oraz dodatkowe informacje: – Jacek Piekunko i Edyta Czerniec, Urząd Miejski w Świdnicy, tel. +48 74 856 28 90, +48 74 856 29 17, drg@um.swidnica.pl

Adres: Ul. Rynek 1A |58-100 Świdnica Nr konta: 20 2490 0005 0000 4530 2734 4022
SPIKS | Wszelkie prawa zastrzeżone 2014